Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21" Дніпровської міської ради

Навчальний процес

 

           Дошкільний навчальний заклад № 21 - це сучасний заклад освіти, в якому працюють педагоги з достатнім рівнем фахової майстерності.
          Для вирішення завдань створена сучасна матеріальна база. Діяльність працівників спрямована на формування здоров’язберігаючої компетентності дітей через засвоєння знань та навичок здорового способу життя.
  

          Цілісний підхід до освіти дітей з перших років життя, впровадження особистісно - орієнтованого навчання та виховання, створення розвивально-ігрового середовища для всебічного розвитку вихованців - саме це є пріоритетними напрямками діяльності нашого дошкільного навчального закладу.

Навчально-виховний процес

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту»  зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт",  освітньою  програмою  «Дитина  в  дошкільні  роки»; регламентується річним планом роботи, який визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення поставлених завдань.

 

Педагогами закладу впроваджуються інноваційні технології, а саме: авторська програма М.М. Єфименка "Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку", методика сенсорних еталонів М. Монтессорі, технологія «Психолого-педагогічне проектування» Т. Піроженко тощо.

 

Освітньо-виховна робота з дітьми дошкільного віку  в закладі здійснюється через перспективне та календарне планування роботи з дітьми. В основу планування покладені основні дидактичні принципи: взаємозв’язок всіх розділів навчально-виховної роботи, систематичність, послідовність, доступність, повторюваність матеріалу, диференційний та індивідуальний підхід до дітей. У дошкільному навчальному закладі реалізується принцип взаємопроникнення різних видів діяльності на основі взаємодії вихователів та вузьких спеціалістів: координуються зміст занять, здійснюється спільне планування, проводиться обговорення досягнень і проблем окремих дітей і групи в цілому. Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователі враховують вимоги програми, річний план і режим роботи дошкільного  навчального закладу, мережу організованої музичної, фізкультурно-оздоровчої, гурткової діяльності. Педагоги закладу розглядають перспективне і поточне планування як єдиний, нерозривний процес, складові якого взаємопов’язані за змістом. Перспективне планування служить основою поточного. Педагогам при плануванні навчально-виховного процесу  з дітьми дошкільного віку надається право творчого підходу щодо організації  діяльності з дітьми.

 

При плануванні освітньо-виховної роботи з дітьми педагоги дошкільного навчального закладу  враховують пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти:

- впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання;

- гуманізація освітньо-виховного процесу;

- орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового періоду дошкільного дитинства;

- впровадження інноваційних освітніх технологій;

- інтегрований підхід до організації та змісту освіти;

- забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками безперервної освіти;

- взаємодія суспільного і родинного виховання.

 

Головною метою навчально-виховного процесу дошкільного навчального  закладу є формування всебічно розвиненої особистості  дитини  дошкільного віку,  позитивного  ставлення  до  світу  на  основі  виховання  любові та  поваги  до  найрідніших  людей ( мами,  тата,  бабусь,  дідусь,  братів,  сестер).

 

У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються такі форми організації дітей:

- спеціально організована навчальна діяльність,

- психолого-педагогічні проекти;

- ігри,

- самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.),

- індивідуальна робота,

- спостереження, 

- свята та розваги,

- гуртки тощо. 

 

Програмове забезпечення освітнього процесу в закладі:

-Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України № 615 від 22.05.2012;

-Комплексна додаткова освітня програма «Дитина в дошкільні роки»;

-«Впевнений старт» - програма розвитку дітей старшого дошкільного віку, - Київ, 2011;

-«Віконечко» - програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку дітей від 3 до 7 років, - Київ, від 12.04.2013 № 1/11-6943.