Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21" Дніпровської міської ради

Річний план ДНЗ

                ПОГОДЖЕНО                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                             

Начальник управління освіти                  Завідувач                           

департаменту гуманітарної                         КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 21» ДМР                        

політики Дніпровської                             Л.М.Давиденко_________                                                                                     

міської ради                                             «_____»_______________2017р.                                                       

С.Б.Баляй______________                             

«_____»______________2017р.                                              

                                                                       

 

     

                                                                                          СХВАЛЕНО

                                                                  Педагогічною радою

                                                                       КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 21» ДМР

                                                                  Протокол №1 від 30.08.2017                                                                                        

 

 

 

 

Річний план

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21» Дніпровської міської ради

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

м. Дніпро, 2017

 

 

 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І.

АНАЛІЗ РОБОТИ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК)

№ 21» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК…………………………………………………4

 

1.2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

1.2.1. Завдання, що вирішувались у 2016-2017 навчальному році……………8

1.2.2. Методична робота………………………………………………………….9

1.2.3. Результати навчально-виховного процесу………………………………12

1.2.4. Робота психологічної служби…………………………………………….19

1.2.5. Фізкультурно-оздоровча робота…………………………………………20

1.2.6. Медичне обслуговування…………………………………………………21

1.2.7. Організація харчування…………………………………………………...23

1.2.8. Соціальний захист дітей………………………………………………….25

1.2.9. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу…...26

1.2.10. Наступність ДНЗ та початкової школи…………………………...……28

1.2.11. Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ…………………………...28

1.2.12. Висновки щодо роботи дошкільного навчального закладу у

            2016-2017 н.р……………………………………………………………..29

 

РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 2017-2018 Н.Р……......…………….....31

 

РОЗДІЛ ІІІ. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ…………...32

 

Циклограма діяльності ДНЗ на 2017-2018 н.р………………………………....42

Схема участі вихователів ДНЗ у методичній роботі на 2017-2018 н.р………43

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ…………………………………….....44

 

РОЗДІЛ ІV. РІЧНИЙ ЩОМІСЯЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» НА 2017-2018 Н.Р………………48

 

ДОДАТОК 1. План роботи ДНЗ на літній оздоровчий період 2018 року……..60

 

ДОДАТОК 2. План медико-санітарної роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р………...66

 

ДОДАТОК 3. План спільних заходів ДНЗ та СЗШ № 134

по здійсненню наступності та перспективності в роботі

з початковою школою на 2017-2018 н.р………………………………………..69

 

ДОДАТОК 4. План роботи ДНЗ з безпеки життєдіяльності учасників

освітньо-виховного процесу на 2017-2018 н.р………………………………...72

 

ДОДАТОК 5. План роботи ДНЗ щодо охорони дитинства на 2017-2018 н.р…74

ДОДАТОК 6. План-графік свят та розваг, театральних дійств на

2017-2018 н.р……………………………………………………………………..76

 

ДОДАТОК 7. План роботи ДНЗ з обдарованими дітьми на 2017-2018 н.р…...81

 

ДОДАТОК 8. План роботи з молодими спеціалістами на 2017-2018 н.р……...85

 

ДОДАТОК 9. План роботи з дітьми, які не відвідують ДНЗ та їх батьками

на 2017-2018 н.р…………………………………………………………………87

 

ДОДАТОК 10. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей……………89

 

ДОДАТОК 11. План роботи гуртків на 2017-2018 н.р………………………….92

 

ДОДАТОК 12.План роботи творчої групи ДНЗ на 2017-2018 н.р……………..93

 

ДОДАТОК 13. План роботи ДНЗ щодо впровадження інклюзивної

освіти на 2017-2018 н.р………………………………………………………….95

 

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 21

ЗА МИНУЛИЙ 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

1.1.        ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ

          Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 21» Амур – Нижньодніпровського району    м. Дніпро знаходиться за адресою: 49080, м. Дніпро, вул. Дементьєва, буд. 4. Дошкільний навчальний  заклад розташований в типовій споруді, проектна потужність якого на 320 місць. Телефон: 375-12-04. E-mail: [email protected]

          Завідувач: Давиденко Лідія Миколаївна

          Вихователь-методист: Чирук Ганна Юріївна

          ДНЗ працює за 10,5 годинним режимом. У своєму складі має 13 груп. Всі групи працюють з українськомовним режимом навчання.

 

гр. № 1

«Капітошка»

старший дошкільний вік

Шевченко Ю.В

Барабанова А.М.

гр. № 2

«Сонечко»

старший дошкільний вік

Вигонюк С.О.

Сікорська Л.М.

гр. № 3

«Усмішка»

середній дошкільний вік

Коломоєць Т.О.

Подоляко В.А

гр. № 4

«Волошка»

середній дошкільний вік

Заболотня С.А.

Сікорська Л.М.

гр. № 5

«Полуничка»

ранній вік

Наумовець О.Г.

Михайлюк А.Ю.

гр. № 6

«Дзвіночок»

молодший дошкільний вік

Касьян Т.П.

Гриник М.Г.

гр. № 7

«Золота рибка»

старший дошкільний вік

Мала Н.Б.

Барабанова А.М.

гр. № 8

«Теремок»

старший дошкільний вік

Борсюк Л.В.

Педченко І.С.

гр. № 9

«Веселка»

середній дошкільний вік

Сирота І.В.

Кривошея Т.Г.

гр. № 10

«Дивосвіт»

молодший дошкільний вік

Гук І.М.

Гриник М.Г.

гр. № 11

«Соняшники»

ранній вік

Півкіна О.В.

гр. № 12

«Білосніжка»

молодший дошкільний вік

Шептун К.О.

гр. № 13

«Бджілки»

ранній вік

Сидоренко С.В.

Кривошея Т.Г.

 

 

 

№ з/п

Відомості

Показання

1

Мова навчання

українська

2

Кількість груп усього

13

групи раннього віку

3

дошкільні групи

10

3

Режим роботи груп: (год.)

10,5

4

Кількість вихованців

418

5

Кількість працівників усього

57

педагогічний персонал

30

обслуговуючий персонал

27

 

 

          Дошкільний навчальний заклад повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист,   21 вихователь, 2 музичних керівника, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка,                    1 інструктор з фізичного виховання, 2 старші медичні сестри. Усього 30 педагогів.

 

 

Освітній та кваліфікаційний рівень педагогічних працівників

 

Название: Освітній рівень педагогів

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          Відповідно до ст. 23 Закону України «Про освіту», розділу V Закону України «Про дошкільну освіту», з метою реалізації державної політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, з метою сприяння розвиткові наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ, забезпечення інформаційно-комунікативних зв’язків, рівномірного запровадження контролю й моніторингового дослідження, організаційного та функціонального оновлення діяльності була організована методична робота у 2016/2017 н.р.

          Методична робота у ДНЗ передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

          Курси педагогічних працівників є основною складовою частиною підвищення їх педагогічної майстерності і фахової кваліфікації на підставі осмислення власної діяльності. Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників є вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь. Завдання курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних технологій. В 2016-2017 н.р. курси підвищення професійного рівня педагогічних працівників пройшли 4 вихователя – Заболотня С.А., Вигонюк С.О., Коломоєць Т.О., Шевченко Ю.В.

          Атестаційний період – це важливий етап діяльності навчального закладу. Досвід найбільш авторитетних керівників свідчить, що атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів навчального закладу.

          Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2016 році було атестовано 2 педагогічних працівника: вихователі – Сирота І.В.(підтвердження раніше встановленого 9 тарифного розряду), Гриник М.Г. (підтвердження раніше встановленого 9 тарифного розряду).

 

 

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

4

4

100

2.

Атестація

2

2

100

3.

Самоосвіта

25

25

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

25

25

100

 

 

 

1.2.        АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ОСВІТНЬОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

1.2.1.Завдання, що вирішувались у 2016-2017 навчальному році

          Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ № 21 в 2016-2017 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну.

          Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ № 21 в 2016-2017 навчальному  році визначався програмою «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.)

          Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2016-2017 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2016 №1/9-315 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керувались Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році від 12.08.2016 1/9-432.

          Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2016-2017 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації ДОІППО, управління освіти Дніпропетровської міської ради і з метою усунення недоліків, підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з педагогами за єдиною обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства», та розв’язання пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу закладу на 2016-2017 навчальний рік, а саме:

1.     Продовжити роботу над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (організаційно-моделюючий етап);

2.     Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності.

3.     Продовжувати реалізовувати завдання з виховання у дітей любові до України, формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, екологічної культури.

4.     Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом застосування комплексу методів та прийомів в різних видах діяльності.

 

1.2.2.Методична робота

          Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитах кожного педагога та передбачені в річному плані в розділі «Методична робота з кадрами»

          Програмне та методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності  закладу. Методична та науково-теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

          З метою вдосконалення навчально-виховного процесу педагогічний колектив використовував альтернативні методики та технології, а саме:

ü Педагогіка М.Монтессорі («Будинок Вільної дитини»).

ü Спадщина Софії Русової (Український дитячий садок).

ü Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»).

ü Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв´язання винахідницьких завдань.

ü Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання. Л.Шульга.

ü Гуманістична концепція виховання В.Сухомлинського.

 

          Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності педагогів були педради. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення та результативність засідань.

          «Формування основ патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства » – листопад 2016 р. На педраді розглядалися такі питання: 1. Виховання у дітей почуття патріотизму через народознавство. 2. Засоби та методи патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами народознавства.

          Обов’язковою передумовою стала необхідність створення відповідної матеріальної та навчальної бази (добір та розробка ігор, конспектів занять, наочності, обладнання тощо).

          «Спадщина В. Сухомлинського – невичерпане джерело морально-етичного виховання дітей » – лютий 2017 р.  На педраді розглядалися такі питання: 1. Педагогічна цінність творчості В. Сухомлинського. 2. Роль казки у виховній роботі з дошкільниками. 3. Зміст освітньої роботи з морально-етичного виховання 4. Конспект заняття на морально-етичну тему «Відлуння дитячих сердець» (для дітей старшого дошкільного віку).

           Протягом навчального року методичною службою ДНЗ систематично проводились різноманітні форми інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були семінари:

          «Особливості виховання патріотизму у дошкільників» – жовтень 2017 р. На семінарі розглядалися такі питання: 1. Підвищитирі вень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення. 2. Розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ. 3. Удосконалити уміння і навички педагогів щодо організації патріотичного виховання дошкільників. 4. Розширити та уточнити знання педагогів щодо принципів, методів, прийомів і форм роботи з дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 5. Розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного виховання.

          «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ » – березень 2017 р. На цьому семінарі розглядалися такі питання: 1. Уточнити і систематизувати знання педагогів з проблеми взаємодії з батьками. Провести міні-моніторинг знань педагогів в цій області. 2. Активізувати педагогічне мислення вихователів як основу використання нетрадиційних форм роботи з батьками в ДНЗ, стимулювати розвиток у них творчості та професійної активності 3. Підтримати інтерес педагогів до подальшого вивчення даної теми.

          Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів за темами: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку», «Ігровий підхід до розвитку навичок дошкільників», «Розвиток пізнавальної сфери дітей за допомогою технік пісочної терапії», «Роль англійської мови в процесі розумового розвитку дитини», «Роль пізнавальних казок в процесі розумового розвитку дитини», «Співпраця музичного керівника та вихователя дитячого садочку», «Вплив потішки на процес формування словника у дітей раннього віку», «Зацікавленість батьків в засвоєння матеріалу», «Особливості дихання дітей або все про дихання дитини», «Навчання музиці», «Двадцять  правил успішного вихователя», «Шляхи виходу з конфліктних ситуацій», «Планування й організація оздоровчої роботи з дітьми влітку», «Кишкові захворювання та їх профілактика», «Літо-період вітамінів», «Загартування водою».

           Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної культури й мистецтва.

          Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників в ДНЗ велась державною мовою з дотриманням нормативних вимог. 

          Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням  ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формування ігрової куль­тури дітей.

          З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Практика управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Практика управління закладом освіти».

          Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік.

          Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ДНЗ не закінчений і не може бути закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності й окремому педагогу, й закладу зокрема.

          Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

-         підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу пе­дагогів;

-         використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу;

-         удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі;

-         високий рівень вихованості та розвитку дітей;

-         сприятливий психологічний клімат у колективі;

-         проводилась певна робота щодо підвищення зовнішнього іміджу ДНЗ, постійно оновлюється сайт ДНЗ.

 

1.2.3.Результати навчально-виховного процесу

          З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», положень Національної доктрини розвитку освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Типового положення про дошкільний навчальний заклад впродовж 2016-2017 н. р. в дошкільному навчальному закладі проводилась освітньо-виховна робота  спрямована на забезпечення рівного доступу до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.

          Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, Програмою «Дитина в дошкільні роки», що рекомендовані Міністерством освіти і науки України. а також, в практиці роботи ДНЗ використовувалися навчальні посібники, рекомендовані МОН України.

          Впродовж 2016-2017 навчального року освітньо-виховна робота в закладі була спрямована на впровадження в практику цілісного підходу до розвитку особистості, формування життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини.

          Планування роботи дошкільного навчального закладу відповідає принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, системності, послідовності. Календарно-тематичне планування педагогів закладу відповідає зазначеним вище названим навчальним програмам та ведеться згідно з пам’ятками, розробленими методичною службою, на основі сучасного методичного забезпечення. Система планування є блочно-табличною, що дозволяє в повній мірі вирішувати всі з поставлених чинними програмами завдання.

          Перспективне та календарне планування освітньо-виховного процесу включає різноманітні форми сучасної організації життєдіяльності дошкільників за освітніми лініями, а також дидактичний та ігровий матеріал.

Традиційним стало проведення вихователями дошкільного закладу в кінці навчального року підсумкових занять у всіх вікових групах. Для проведення заходу методичною службою заздалегідь розробляються конспекти занять з  використанням сучасних розвиваючих ігор за темою занять. Група педагогів на чолі з вихователем-методистом розробила план проведення підсумкових занять, склали конспекти занять та провели належну підготовчу роботу з учасниками. Результати підсумкових занять дозволяють зробити висновок про високий рівень загальних показників компетентності дошкільника за усіма освітніми лініями. Слід відмітити, що протягом всіх підсумкових занять діти виступали як повноправні партнери та однодумці дорослих, творці і транслятори культури та мали змогу проявити базові якості особистості: самостійність, працелюбність, креативність тощо. Всі педагоги ДНЗ дотримуються методики організації та проведення занять, здійснюють навчальний процес на основі забезпечення умов для повноцінного, різнобічного, пізнавального виховання і розвитку дітей дошкільного віку згідно змісту освітнього процесу БКДО та з вимогами Програми «Дитина в дошкільні роки». Активними учасниками підсумкових занять є батьки.

          Для ефективної роботи за Програмою «Дитина в дошкільні роки» та здійснення освітнього процесу ДНЗ було розроблено:

1. Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режиму дня);

2. Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на тиждень (навчальний план);

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розкладу занять);

4. Модель планування життєдіяльності дітей.

          1. Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (режим дня) є орієнтовним і складеним з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності дітей та їх відпочинку.

          Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої педагогом  (групові, під групові, міні-заняття, гурткові заняття, ігри, експериментально-пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і  самостійної (художньої, ігрової, трудової, спілкування).

          2. Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень (навчальний план). Кількість організованих форм активності дітей для кожного вікового періоду враховано у відповідності до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 27.07.2010 року  №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі».

          Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять) складений  на основі навчального плану з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог програми та пріоритетних  напрямків роботи ДНЗ.

          3. Планування освітнього процесу здійснюється за  блочно-тематичною системою – за режимними моментами з урахуванням освітніх ліній.

          Ведеться «Щоденник вихователя дошкільного закладу». Він передбачає види дитячої діяльності, як організовану педагогом, так і самостійну. Планування освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом, шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць. Зокрема, на місяць перспективно плануються:

ü система загартувальних заходів вихованців групи;

ü комплекс ранкової гімнастики (два на місяць);

ü комплекс «гімнастики пробудження» (чи гігієнічної гімнастики після денного сну);

ü робота з батьками.

 

 

 

Організація та результативність освітнього процесу

          Діагностування рівня знань дітей у 2016-2017 н.р. проводилось відповідно Базового компонента дошкільної освіти та Програми «Дитина в дошкільні роки» на початку та в кінці навчального року.

          Узагальнені результати обстеження освітньо-виховного процесу проаналізовано згідно контрольних занять, діагностичних карток, умінь та навичок дітей.

 

 

Узагальненні результати

рівня розвитку компетенції дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й рік життя)

 

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природньому довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

І півріччя

46

54

42

39

64

56

58

49

ІІ півріччя

60

70

52

48

69

68

69

62

Динаміка

+14

+16

+10

+9

+5

+12

+11

+13

 

                                                                                                                                          

 

46

60

 

54

70

 

42

52

 

39

48

 

64

69

 

56

68

 

58

69

 

49

62

 

 

 

 

Особистість дитини

 

Дитина в соціумі

 

Дитина у природньому довкіллі

 

Дитина у світі культури

 

Гра дитини

 

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

 

Мовлення дитини

 

Загальний показник

 

 

 

                                                                             

 

          Аналіз результатів діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні показники в 2017 році у порівнянні з І півріччям 2016 року покращилися, а негативні – знизились. Простежується позитивна динаміка за всіма лініями розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року.

          Проаналізувавши рівень компетентності дітей раннього віку (3-й рік життя) можна зробити висновок, що робота вихователів проводилась на достатньому рівні.

        

 

 

Узагальненні результати

рівня розвитку компетенції дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя)

 

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природньому довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

І півріччя

64

68

56

52

76

74

62

69

ІІ півріччя

78

86

75

64

88

84

66

82

Динаміка

+14

+18

+19

+12

+12

+10

+04

+13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

78

 

68

86

 

56

75

 

52

64

 

76

88

 

74

84

 

62

66

 

69

82

 

 

 

Особистість дитини

 

Дитина в соціумі

 

Дитина у природньому довкіллі

 

Дитина у світі культури

 

Гра дитини

 

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

 

Мовлення дитини

 

Загальний показник

 

 

 

            Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку (4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер життєдіяльності була на достатньому рівні.

          Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище.

          Освітня лінія «Дитина у природньому довкіллі» - слід спрямувати роботу та розвиток у дітей вміння бережно відноситься до навколишнього середовища, використовувати практично-дослідницьку діяльність. Заохочувати дітей до участі у руховій діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу життя.

 

 

 

Узагальненні результати

рівня розвитку компетенції дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя)

 

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природньому довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

І півріччя

59

67

70

64

72

71

66

67

ІІ півріччя

72

76

81

72

82

86

80

79

Динаміка

+13

+19

+11

+8

+10

+15

+14

+12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

72

 

67

76

 

70

81

 

64

72

 

72

82

 

71

86

 

66

80

 

67

79

 

 

Особистість дитини

 

 

 

 

Дитина в

соціумі

Дитина у природньому довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

 

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення

дитини

 

Загальний показник

 

                                                             

 

          Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року життя) за даними компетентності показав такі результати: показники на кінець 2016-2017 н.р. відрізняються незначним відсотком. Це пояснюється тим, робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше спонукати дітей до діалогу, полілогу.

          Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі.

          Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетентній щодо освіти лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча діяльність.

          Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів діяльності.

 

Узагальненні результати

рівня розвитку компетенції дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя)

Освітні лінії

Особистість дитини

Дитина в соціумі

Дитина у природньому довкіллі

Дитина у світі культури

Гра дитини

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

Мовлення дитини

Загальний показник

Термін оцінювання

І півріччя

64

68

71

70

76

78

72

76

ІІ півріччя

82

84

89

78

88

88

92

91

Динаміка

+18

+14

+18

+8

+12

+10

+10

+15

 

 

 

 

64

82

 

68

84

 

71

89

 

70

78

 

76

88

 

78

88

 

72

92

 

76

91

 

 

Особистість дитини

 

Дитина в соціумі

 

Дитина у природньому довкіллі

 

Дитина у світі культури

 

Гра дитини

 

Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі

 

Мовлення дитини

 

Загальний показник

 

                                                                         

 

          Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності.

          У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального простору та  його вплив на розвиток дітей.

          Педагогам в 2017-2018 н.р. слід і надалі створювати сприятливі умови для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності.

          При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя:

­  створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи;

­  встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками;

­  розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях;

­  формувати схильність до творчості, винахідництва;

­  формувати самостійність, впевненість, спостережливість.

­  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників.

          У 2017-2018 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей:

­  надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому розвитку;

­  сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявити обдарованих дітей;

­  використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків.

          Адміністрація ДНЗ та педагогічний колектив велику увагу приділяють вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок мовленнєвого спілкування. В дошкільному закладі запроваджена українська мова навчання. Навчально-виховний процес, документація, різноманітні заходи проводяться державною мовою. Вихователі вдосконалюють як свою мову, так і мову вихованців відповідно до програмових вимог, завдань річного плану.

          В ДНЗ створені умови для навчання дітей української мови,  українознавства. В методичному кабінеті створені умови для самоосвіти педагогів, систематизований дидактичний матеріал.

          Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки тощо.

 

1.2.4.Робота психологічної служби

          В ДНЗ №21 в 2016/2017 навчальному році з метою здійснення психологічного супроводу вихованців, практичним психологом проводилась діагностика індивідуальних особливостей вихованців; рівня соціалізації; визначався рівень самооцінки, тривожності та агресивності; корекційно-розвивальні заняття з розвитку самопізнання, впевненості в собі та формування адекватної поведінки; проводилась  різна консультаційна робота з вихованцями, надавались  рекомендації батькам.

          Сплановано та систематично проводилась профілактична та корекційно-розвивальна робота. Психолог використовував для цієї роботи програми, затверджені АПН та МОН України.

         На сайті ДНЗ створено сторінку практичного психолога на, якій розміщувалась інформація для батьків, громадськості висвітлювалась робота з дітьми.

          Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками:

1.     Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2.     Діагностична робота

3.     Розвивально-корекційна робота з дітьми, особливо з дітьми «групи    ризику».

4.     Психологічна просвіта педагогічного колективу.

5.     Індивідуальне та групове консультування батьків.

6.     Соціально-психологічна готовність дитини до школи

          Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями груп та батьками вихованців.

          Протягом вересня-листопада проводилось спостереження за дітьми раннього віку з метою визначення перебігу адаптаційного періоду та входження дитини до дитячого колективу.

          Під час спостереження зверталась увага на емоційний стан, сон, апетит, розвиток комунікативних, ігрових навичок та навичок самообслуговування.

          Одним із напрямків роботи в навчальному році було визначення рівня психологічної готовності дітей старшого віку до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-вольової готовності та рівня біологічної зрілості дитини.

          У 2016-2017 н.р. практичним психологом приділялась належна увага консультативній та психологічно-просвітницькій роботі з батьками та з педагогічним колективом ДНЗ.

 

1.2.5.Фізкультурно-оздоровча робота

          Дошкільний заклад у 2016-2017 навчальному році особливу увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалось тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя дошкільників.

          Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування,  здійснюють контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню дошкільників.

          В наявності фізкультурна зала, яка оснащена необхідним спортивним інвентарем, котрий постійно поповнюється (придбані сучасні м’ячі, кеглі, кільцекиди, тощо).

          Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ДНЗ створені належні умови для фізичного виховання дошкільників.

          Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С.Вільчковського та М.М.Єфименка.

          У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючих та оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, свята, Дні здоров’я, Тижні здоров’я, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та фізкультурні паузи під час занять.

          Завдяки виконанню необхідних профілактично-оздоровчих заходів в дошкільному закладі спостерігається покращення показників здоров’я дітей, особливо в старшому дошкільному віці, підвищився рівень фізичного розвитку дітей.

          Санітарно-гігієнічні умови у ДНЗ відповідають Державним санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні  рекомендації щодо збереження та формування міцного здоров’я дитини.

 

Аналіз стану здоровя дітей

 

Показн. стану

здор.

Кільк.

показн.

 

Група здоров’я

 

 

Група здоров’я

 

Фізичний розвиток

І

 

ІІ

ІІІ

осн.

підг.

спец.

гарм.

н/сер

в/сер

Кількість

дітей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.6.Медичне обслуговування

          В дошкільному закладі діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням.

  Медичне обслуговування вихованців здійснюється старшими медичними сестрами Трофименко Л.В. та Горб І.С., та лікарем-педіатром дитячої міської поліклініки    № 1 Закопко Н.М.

  В дошкільному навчальному закладі створені належні умови для проведення медико-профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до Річного плану роботи дошкільного навчального закладу.

  Проводяться заходи лікувально-профілактичного характеру:

-          антропометричні вимірювання,  

-          обстеження дітей на гельмінти.

          Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану зору, роботи з батьками, працівниками. Профілактичні щеплення проводяться згідно наказу Міністерства охорони здоров’я  України «Про порядок профілактичних щеплень в Україні»  № 595  від 16.09.2011 р.  Щеплення плануються на рік та на місяць, згідно віку дітей старшою медичною сестрою. Звіти про проведення профілактичних щеплень надаються  в дитячу поліклініку.

          Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в установлені строки:  дітей раннього віку – 1 раз в місяць,  дітей дошкільного віку – 1 раз в квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці дільничним педіатром. У ДНЗ є Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.

          З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз та коросту. Старша медична сестра  проводить такий огляд 1 раз на тиждень в кожній віковій групі. Окрім того,  контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп, та зроблені ними записи в Журналі оглядів на педикульоз та коросту. 

          Облік захворюваності в навчальному закладі проводиться на підставі довідок лікаря про захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, медичних картках дітей ведуться  записи з огляду на час відсутності дитини в ДНЗ. Аналіз захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється наказами завідувача по закладу.

          Результати аналізу захворюваності та ведення профілактичної роботи заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях ради ДНЗ, батьківських зборах та під час звіту завідувача.

  Медпрацівники проводять санітарно-просвітницьку роботу,  форми й теми різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного виховання, куточках для батьків, санбюлетні.

  Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.

  Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра  веде контроль за проходженням медоглядів та фіксує  результати в Журналі проходження медичних оглядів працівниками. 

  Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ДНЗ, всі журнали оформлені відповідно до вимог.

  Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів.

1.2.7.Організація харчування дітей

          Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення опори дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку дітей, які виховуються в дошкільному закладі. Режим харчування дітей в дошкільному навчальному закладі відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений завідувачем. Графік видачі їжі затверджується завідувачем закладу.

          Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки тощо) все промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.

          Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та методичні рекомендації по їх застосуванню, розроблені на основі «Регламенту із застосування дезінфікуючих засобів», Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці.

          Основними принципами організації харчування в дошкільному закладі є: енергетична цінність раціонів відповідає енерговитратам дітей, збалансованість та максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв). В ДНЗ ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку).

          В ДНЗ здійснюється щоденний контроль за організацією харчування дітей старшою медичною сестрою та завідувачем ДНЗ. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Систематично контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до чинного законодавства.

          Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. Бракеражною комісією дошкільного навчального закладу здійснюється постійний контроль за постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації.

          Комірник та старша сестра медична ведуть суворий облік продуктів харчування, який фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню.

          Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха та з природнім освітленням. Стан овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень.

          Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старша сестра медична веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція.

          Старша сестра медична  ДНЗ контролює виконання меню і якість страв, проводить санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових гострих кишкових інфекцій.

          Шеф-кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній обробці, ліквідується наступною термічною обробкою.

          Завідувач, старша медична сестра, вихователі груп дошкільного закладу проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється в інформаційних куточках та на web-сайті ДНЗ.

          Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню.

          Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати наступне:

v заявки постачальникам подавались вчасно;

v меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню;

v всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами (ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів);

v проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів.

 

1.2.8. Соціальний захист дітей

       Робота дошкільного закладу направлена на виховання гармонійно розвиненої дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Дошкільний заклад забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими людьми, честь і гідність.

       Педагогічний колектив у своїй роботі керується Конституцією України, Декларацією прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», а також іншими чинними нормативно-правовими актами про освіту, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики тощо.

       Головною метою ДНЗ є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Також серед функцій, які виконує ДНЗ в системі освіти, велике місце займає виховання основ правової свідомості з дошкільного віку, формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободи, розвитку поваги і терпимості до інших людей і їх прав. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.

       Протягом 2016-2017 навчального року у ДНЗ №21 видані відповідні накази щодо організації роботи з соціального захисту дітей.

       В ДНЗ №21 ведуться соціальні паспорти дітей пільгових категорій по групам, по закладу, у яких надано повну характеристику соціального складу вихованців. Статус дітей пільгових категорій підтверджується відповідними   документами, які є підставою для надання їм пільг, передбачених законодавством України. Сформовано базу даних цих дітей: зазначено повні анкетні дані дитини, дані про батьків чи осіб, які їх замінюють, зібрані пакети документів, які підтверджують статус дитини.

 

 

 

 

 

1.2.9. Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

          Належну увагу адміністрація закладу приділяє виконанню Закону України «Про охорону праці», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах». Між адміністрацією та профспілковим комітетом раз у п’ять років укладається колективна угода з охорони праці з метою укріплення трудової дисципліни в дошкільному навчальному закладі, сучасної організації труда, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ № 21.

          З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку нещасних випадків у ДНЗ за 2016-2017 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та збереження життя і здоров’я дітей.

          Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-гігієнічного режиму в ДНЗ, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних вимог під час проведення свят. Проводилась ревізія будинку ДНЗ та підсобних приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані нові вогнегасники. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через подовжувач.

          Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по евакуації на випадок пожежі.

          Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання та роздачі їжі. Своєчасно вилучали  з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення.

          Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування їжі.

          Завгосп ДНЗ Скорозвон Т.А. слідкувала за станом меблів, обладнанням, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно забезпечувала ДНЗ миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами.

          На нараді при завідувачі розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання на теми: «Проведення тижня безпеки в ДНЗ», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.

          Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності.

          Відповідно до річного плану роботи ДНЗ протягом року проводилася ретельна робота з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: один день на тиждень визначений Днем безпеки (профілактика дитячого травматизму – ПДТ); в кожній групі обладнано куточок Безпеки. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної поведінки в оточуючому середовищі.

          Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та «Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.

          Все це призвело до того що, протягом 2016-2017 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку, що стався з учасниками навчально-виховного процесу.

 

1.2.10. Наступність ДНЗ та початкової школи

          Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають дошкільний навчальний заклад  № 21   з СЗОШ № 134. Забезпечити цю єдність допоміг план спільної роботи, який дав змогу упорядкувати і систематизувати діяльність педагогів у вирішенні завдань підготовки дітей до школи. Вихователі ДНЗ відвідували заняття в першому класі, де вчаться колишні випускники ДНЗ, а майбутні вчителі першокласників  відвідували контрольні заняття в групах старшого віку наприкінці навчального року.

          Вихователі  груп дітей старшого віку проводили екскурсії дітей до школи (в класні кімнати, бібліотеку школи № 134), на свято першого та останнього дзвоника.

          В квітні 2017 р. було проведено батьківські збори «Дитина йде до школи».

 

1.2.11.      Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

          У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення освітньо-виховного процесу, для роботи всіх категорій працівників.

          Фінансово-матеріальне забезпечення ДНЗ відбувалось за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб - батьків. Було покращено матеріально-технічну базу, а саме  проведені ремонти:

1.     Ремонт групи № 6.

2.     Ремонт кабінету медичної сестри.

3.     Ремонт витяжки на харчоблоці.

4.     Фарбування підлоги: музичний зал, сходинки, альтанки, пісочниці.

5.     Пофарбовано всі ігрові споруди на ігрових майданчиках.

6.     Заміна лінолеуму в групі № 8.

7.     Промивка труб та підготовка до опалювального сезону, ревізія елеваторних вузлів.

8.     Ковдри шерстяні.

9.     Полотенця махрові.

10.                       Халати, фартухи, косинки.

11.                       Тюль у групу.

12.                       Стільці у групу «Дзвіночок».

13.                       Столи двохмістні у групу «Дзвіночок».

14.                       Вогнегасники.

15.                       Водонагрівач на харчоблок.

16.                       Газонокосилка.

17.                        Перезарядка вогнегасників.

18.                       Миючі засоби.

19.                       Пральний порошок.

20.                       Заміна монометрів та термометрів.

21.                       Перевірка технічного стану пожежних кранів, комплектів внутрішнього протипожежного водопроводу.

22.                       Здійснення різних видів вимірювань та випробувань небезпечних ліній та електрообладнання.

          Стан приміщень ДНЗ відповідає санітарним нормам, має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим прибирання постійно і систематично контролюється медичною сестрою старшою, замісником завідувача з АГЧ. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, вимогам безпеки і охорони праці.

          Всі категорії обслуговуючого персоналу забезпечені спецодягом.

ДНЗ забезпечено необхідним обладнанням, меблями, м'яким інвентарем.

Пріоритетними напрямами у матеріально-технічній сфері є забезпечення освітньої діяльності  ДНЗ сучасним устаткуванням.

 

1.2.12.      Висновки щодо роботи дошкільного навчального закладу у 2016-2017 н. р.

          В ході виконання річного плану ДНЗ в 2016-2017 н.р. були досягнуті поставлені  завдання.

          Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи.

          Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються актуальними такі питання:

ü вдосконалення контролю за станом розвитку зв'язного мовлення дошкільників (комунікативного) (усі вікові групи);

ü підвищення інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ);

ü продовження роботу по забезпеченню реальної наступності та безперервності між дошкільною та початковою ланками освіти;

ü удосконалення роботи з сім’єю щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом урізноманітнення форм спільної роботи з батьками;

ü зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

          Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2017-2018 навчальний рік вважається за доцільне:

ü будувати освітній процес відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, комплексної освітньої програми «Дитина в дошкільні роки» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України;

ü систематично проводити дидактичне тестування педагогів з метою підвищення їх професійної компетентності;

ü забезпечувати методичний супровід варіативних форм здобуття дошкільної освіти дітей, що не відвідують ДНЗ;

ü удосконалювати систему управління педагогічним процесом з використанням освітнього моніторингу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ПРИОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА  2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

          Продовжуючи роботу щодо підвищення  результативності освітнього процесу з метою ефективності впливу роботи дошкільного закладу на розвиток особистості дитини та з погляду на проблеми, які виявлено у 2017-2018 навчальному році, колектив ДНЗ  визначив такі основні завдання на наступний рік:

 

1.     продовжити роботу над науково-методичним проектом «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» (організаційно-моделюючий етап);

 

2.     Продовжити роботу щодо формування національно-патріотичного виховання в грі та різних видах діяльності в основі навчально-виховного процесу дошкільників;

 

3.     Розпочати роботу з формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої діяльності роботи з дитячою книгою;

 

4.     Удосконалювати роботу щодо формування здоров′язбережувальної компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя і про основи безпеки життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на основіспільних зусиль з батьками вихованців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІII. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНА  БАЗА ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

У новому 2017-2018 навчальному році освітня діяльність КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 21»ДМР буде спрямована на виконання нормативно-правових документів, що регламентують функціонування дошкільної освіти, зокрема:

 

Закони України:

1.     Про  освіту

2.     Про дошкільну освіту

3.     Про охорону праці

4.     Про дитяче харчування

5.     Про фізичну культуру і спорт

6.     Конвенція про права дитини

7.     Про мови в Українській РСР

8.     Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

 

Укази Президента України:

1.     Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2.     Про Державну премію України в галузі освіти

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

1.     від 6 серпня 2014 р. № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

2.     Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

3.     Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 «Про внесення змін до постанов КМУ від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963»

4.     Постанова КМУ 305 (Положення про ДНЗ).

 

Акти Кабінету Міністрів України:

1.     від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів"

2.     від 12 березня 2003 р. N 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

3.     від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року"

4.     від 14 червня 2002 р. N 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

5.     від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг"

6.     від 5 жовтня 2009 р. N 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

7.     від 5 жовтня 2009 р. N 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

8.     від 26 серпня 2002 р. N 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

9.     від 22 листопада 2004 р. N 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах"

10.              Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1591»

11.              №311 від 30.03.11 року "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

12.              Базовий компонент дошкільної освіти.

 

Накази Міністерства:

1.     Наказ МОН України від 09.10.2015 № 1054 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985»

2.     Наказ Міністерства від 20.04.15 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520/26965

3.     Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 520 / 26965

4.     Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

5.     Наказ Міністерства № 67 від 30.01.2015 «Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618

6.     від 26.02.2013 № 202/165 Зареєстровано в Міністерстві юстицій України 20.03.13 № 440/22972 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

7.     від 01.10.2012 № 1059  "Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах"

8.     від 15 квітня 1993 р. N 102  "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

9.     від 17.04.2006  № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

10.                        від 23 листопада 2010 року № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

11.                        від 02.08.2005  N 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних закладах України"

12.                        від 23 березня 2005р. № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

13.                        від 20.02.2002 N 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

14.                        Від 30 червня  2011 року № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї"

15.                        від 13.05.93 N 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

16.                        від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

17.                        від 17.02.99 N 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

18.                        від 26 квітня 2011 року № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу"

19.                        від 29.07.93 р. N 58 "Про затвердження Інструкції  про  порядок ведення трудових книжок працівників"

20.                        від 06.10.2010  N 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

21.                        від 05.05.2005  N 275 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 29.03.2001 N 161"

22.                        від 04.11.10. № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

23.                        від 25.11. 2011 р. № 1365 "Про посилення контролю   щодо проходження обов’язкових медичних оглядів   працівниками  дошкільних навчальних закладів"

24.                        від 25.11. 2011 р. № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу"

25.                        від 15.05. 2012 р. № 582 "Про затвердження Положення  про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

26.                        від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

27.                        від 22.05. 2012 р. № 615 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)"

28.                         Наказ МОН України від 20.05.2016 № 544 «Про внесення змін до наказу МОН України від 04.11.2010 № 1055, зареєстровано в Міністерстві юстиції 07.06.2016 № 821/28951»

 

Листи Міністерства:

1.     Лист Міністерства № 1/9-322 від 13.06.2017 р. «Щодо організації освітньої  роботи  в дошкільних навчальних закладах  у 2017-2018 навчальному році»

2.     Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

3.     Лист МОН України від 12.08.2016 № 1/9-432 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

4.     Лист МОН України від 11.07.2016 № 1/9-356 «Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку»

5.     Лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах»

6.     Лист МОН від 16.06.2016 № 1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

7.     Лист МОН України від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

8.     Лист МОН України від 22.12.2015 № 1/9-616 «Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою»

9.     Лист МОН України від 06.11.2015 № 1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі»   Кваліметрична модель (завантажити)

10.  Лист МОН України від 12.10.2015 № 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

11.  Лист МОН України від 06.02.2015 № 1/9-57 «Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів»

12.  Лист Міністерства № 1/9-482 від 20.06.2011 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/ 2012 навчальному році»"

13.  Лист Міністерства № 1/10-2961 від 17.10.2014 "Щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей"

14.  Лист Міністерства № 1/9-500  від 29.09.2014 р. «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

15.  Лист Міністерства № 1/9-477 від 19.09.2014 р. «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591»

16.  Лист Міністерства № 1/9-494 від 26.09.2014 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

17.  Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

18.  Лист Міністерства № 1/9-473 від 18.09.2014 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

19.  Лист Міністерства №1/9-411 від 13.08.2014 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

20.  Лист Міністерства № 1/9-399 від 07.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році»

21.  Лист Міністерства № 1/9-341 від 27.06.2014 р. "Щодо організації роботи в  дошкільних навчальних закладах  у 2014/2015 навчальному році"

22.  Лист Міністерства № 1/12-2303 від 17.04.2014 р. "Міністерство фінансів України"

23.  Лист Міністерства № 1/10-949 від 17.04.2014р. "Кабінет Міністрів України"

24.  Лист Міністерства № 1/9-187 від 02.04.2014 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навального закладу та електронної реєстрації»

25.  Лист Міністерства № 1/9-78 від 28.01.2014 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

26.  Лист Міністерства № 1/9-891 від 19.12.13 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

27.  Лист Міністерства № 1/9-839  від 16.11.13 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

28.  Лист Міністерства № 1/9-813 від 15.11.13 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

29.  Лист Міністерства № 1/9-803 від 12.11.13 "Про дотримання чинного законодавства України при наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

30.  Лист Міністерства № 1/9-750 від 28.10.13 "Про здійснення заходів щодо  раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

31.  Лист Міністерства № 1/9-608 від 05.09.13 "Щодо благодійних внесків"

32.  Лист Міністерства № 1/9-499 від 17.07.13 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

33.  Лист Міністерства № 1/9-452 від 25.06.13 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

34.  Лист Міністерства № 1/9-446  від 20.06.13 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

35.  Лист МОН України від 28.02.13 №  1/9-152

36.  Лист Міністерства № 1/9-142 від 27.02.13  "Щодо  вирішення окремих питань при організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах"

37.  Лист Міністерства № 1/9-74 від 05.02.13 "Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності"

38.  Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

39.  Лист Міністерства № 1/9-290 від 08.05.08 "Щодо збору коштів в окремих навчальних закладах "

40.  Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

41.  Лист Міністерства "Роз’яснення щодо  внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" у частині забезпечення обов'язковості здобуття дошкільної освіти дітьми п'ятирічного віку. "

42.  Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

43.  Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

44.  Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

45.  Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

46.  Лист Міністерства № 1/9-101 від 26.02.08 " Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)."

47.  Лист Міністерства № 1/9-764 від 26.11.08 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

48.  Лист Міністерства № 1/9-811 від 17.12.08 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

49.  Лист Міністерства № 1/9-335 від 23.05.08"Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

50.  Лист Міністерства № 1/9-804 від 15.12.08 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

51.  Лист Міністерства № 1/9-812 від 17.12.08 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад –загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад –дошкільний навчальний заклад»"

52.  Лист Міністерства № 1/9-455 від 03.07.09 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

53.  Лист Міністерства № 1/9-812 від 26.11.09 "Про організацію роботи дошкільного навчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

54.  Лист Міністерства № 1/9-316 від 13.05.10 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

55.  Лист Міністерства № 1/9-563 від 16.08.10 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток  дітей в умовах дошкільного  навчального  закладу»."

56.  Лист Міністерства № 1/9-666 від 27.09.10 "Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

57.  Лист Міністерства № 1/9-6 від 06.01.11 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

58.  Лист Міністерства № 1/9-114 від 18.02.11 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

59.  Лист Міністерства № 1/9-389 від 25.05.11 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

60.  Лист Міністерства № 1/9-577 від 29.07.11 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

61.  Лист Міністерства № 1/9-635 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах. "

62.  Лист Міністерства № 1/9-645 від 25.08.11 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів, що вводяться в експлуатацію"

63.  Лист Міністерства № 1/9-44 від 26.01.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

64.  Лист Міністерства № 1/9-118 від 22.02.11 "Про застосування  деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

65.  Лист Міністерства № 1/9-552 від 21.07.11 "Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах"

66.  Лист Міністерства № 1/9-634 від 19.08.11 "Інструктивно-методичні рекомендації  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку»"

67.  Лист Міністерства № 1/9-644 від 25.08.11 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

68.  Лист Міністерства від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація  роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

69.  Лист Міністерства від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

70.  Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

71.  Лист Міністерства від 23.05.2012 № 1/9-413  "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

 

Накази інших Міністерств:

1.     Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

2.     Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р. за № 563/28693

3.     Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

4.     Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 23.11.2007 N 742  "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

5.     Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.     Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу

7.     Наказ Міністерства охорони здоров'я України № 853 від 03.10.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2013 р. за № 1700/24232 "Про застосування Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»"

 

Листи інших Міністерств:

1.     Постанова головного державного санітарного лікаря України №8 від 11.03.2014

2.     ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу

3.     Лист Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 27. 01.2012 № 03.05/77

 

Розпорядження Міністерства:

1.     від 14.03.2011 № 24-р "Про проведення Всеукраїнських Інтернет - зборів батьків майбутніх першокласників"

 

 

Державні освітні програми:

 

1.  Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник  Крутій К.Л.)

2.  Оберіг. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. керівник Богуш А. М.).

3.  Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.).

4.  Програма розвитку дітей "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей пятого року життя із фонетико - фонематичним недорозвиток мовлення" (автор Рібцун Ю.В.)

5.  Програма розвитку дітей "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" (автор Трофименко Л.І.)

Парціальні освітні програми:

 

1.  «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л.В.)

2.  «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ( авт. Єфименко М.М.).

3.  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О.М., Гніровська О.З., Линник Т.А.).

4.  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р.М., Самойлик Д.В.).

5.  «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С.Г., Гусак Л., Лещенко З.)

 

Методичні посібники:

 

1.     Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка і проведення (Романюк І.А.)

2.     Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку: методичний посібник, предметні картинки (Богуш А.М., Гавриш Н.В.)

3.     Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів (Богуш А.М., Гавриш Н.В.)

4.     Запрошуємо до розмови. Розповідання за сюжетними картинами (Богуш А.М., Гавриш Н.В.)

5.     Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку (Степанова Т.М.)

6.     Народні перлини для маленької дитини (Яловська О.О.)

7.     Формування логіко-математичної компетентності дітей 6-го року життя (Зайцева Л.І.)

8.     Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го року життя (Зайцева Л.І.)

9.     Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя (Зайцева Л.І.)

10.Навчання українського   мовлення у групах дітей старшого дошкільного віку (Низковська О., Пармакова М, Трунова В., Хоменко О.)

11.Робочий зошит для дітей 4-ох років «Природне довкілля» (серія «Дивосвіт») (Федієнко В.,Уварова Т.)

12.Робочий зошит для дітей 5-ти років «Природне довкілля» (серія «Дивосвіт») (Федієнко В.,Уварова Т.)

13.Робочий зошит для дітей старшого дошкільного віку «Знайомлюся зі світом природи» (Бєлєнька Г.В., Науменко Т.С.)

14.Виховуємо дитину - зростаємо як батьки (Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.)

15.Дитячий садок і родина. Посібник для батьків. Частина 1, 2, 3, 4, 5 (Шевцова О.А., Кутепа С.Г., Мараховська І.О., Сита І.О.)

16.Пренатальна і перинатальна педагогіка (Азаренко Т.Д., Грищенко А.А., Гурковська Т.Л. та ін.)

17.Вихователю найменших (система роботи з дітьми третього року життя) (Одійник Л.М., Романюк І.А.)

18.Розвиваємо, навчаємо, виховуємо дітей третього року життя (Поніманська Т.І.)

19.Входимо у Світ: система інтегрованих занять з дітьми четвертого року життя (Лаба Н.Г., Поніманська Т.І.)

20.Відкриваємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя (Лаба Н.Г., Поніманська Т.І.)

21.Перетворюємо Світ: система інтегрованих занять з дітьми шостого року життя (Лаба Н.Г., Поніманська Т.І.)

22.Сім’я - берегиня здоров’я (Лохвицька Л.В., Анрдющенко Т.К.)

23.Рухливі ігри та ігрові вправи з елементами спортивних ігор для дітей старшого дошкільного віку Бабачук Ю.М., Богініч О.Л.)

24.Фізичне виховання, основи здоров’я і безпеки життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку (Богініч О.Л., Левінець Н.В., Лохвицька Л.В., Сварковська Л.А.)

25.Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (Баранова Ю.Б., Омельяненко Н.В., Рябчун Л.Л.)

26.До здоров’я дітей через освіту дорослих (Лохвицька Л.В., Анрдющенко Т.К.)

27.Витоки здоров'я дитини (Денисенко Н.Ф., Лихохід Л.В., Лупінович С.В., Михзайличенко А.Ф.)

28.Інтеграція рухів і музики у фізичному розвитку дітей (Вільчковський Е.С., Денисенко Н.Ф., Шевченко Ю.М.)

29.Формування у молодших дошкільників основ свідомого ставлення до власного здоров’я (Денисенко Н.Ф.)

30.Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія розробки, підготовка і проведення (Романюк І.А.)

31.Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного закладу (Романюк І. А.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограма діяльності дошкільного навчального закладу № 21 на 2017 – 2018 навчальний рік

    Види

        діяль-

           ності

 

Місяці

року

Курси

підвищення

кваліфікації

Атестація

педкадрів

Методичні

об´єднання

Школи

ППД

Проблемні

семінари,

семінари -

практикуми

Творчі

групи

Конкурси,

звіти тощо

Перевірки

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень

 

 

 

 

 

 

 

 

Червень

 

 

 

 

 

 

 

 

Липень

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

 

 

 

 

С Х Е М А

участі вихователів ДНЗ № 21 у методичній роботі на 2017 – 2018 навчальний рік

з/п

Прізвище, ім´я,

по батькові

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Примітка

1

Борсюк Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Вигонюк С.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Коломоєць Т.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Мала Н.Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Касьян Т.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Наумовець О.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Гриник М.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Педченко І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Михайлюк А.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Енгельс-Гельб А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Сидоренко С.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Сікорська Л.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Кривошея Т.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Подоляко В.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Шептун К.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Півкіна О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Гук І.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Заболотня С.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Шевченко Ю.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Сирота І.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Саяхова Л.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Сімволокова Н.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Матвєєва С.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Сорока Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Тимонова М.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      педагогічні ради                                    батьківський всеобуч                             колективний перегляд                     практикум       

      семінари                                                 робота з батьками                                   консультації                                     методоб´єднання

Якісний склад педагогічних кадрів дошкільного навчального закладу № 21

з/п

 

Прізвище, ім´я,

по батькові

Рік

народ -

ження

Освіта, навчальний заклад, рік закінчення

Категорія

Стаж роботи педагога

З якого року працює в ДНЗ № 21

Атестація

Курси

 

1

Давиденко

Лідія

Миколаївна

1953

Вища педагогічна

Слов´янський педагогічний інститут 1989 р.

спеціаліст

14 р.

46

з 2000

 

 

 

 

 

2

Чирук

Ганна

Юріївна

1986

Вища педагогічна

Криворізький педагогічний університет

2009 р.

спеціаліст

9 р.

11

з 2006

 

 

 

 

 

3

Борсюк

Людмила

Вікторівна

1960

Середня спеціальна

Дніпропетровське педагогічне училище

1995 р.

спеціаліст

9 р.

26

 

з 2000

 

 

 

 

 

4

Вигонюк

Світлана

Олексіївна

1959

Середня спеціальна

Дніпропетровське педагогічне училище

1995 р.

спеціаліст

9 р.

26

з 1993

 

 

 

 

 

5

Коломоєць

Тетяна

Олексіївна

1960

Середня спеціальна

Олександрійське педагогічне училище

1985 р.

спеціаліст

9 р.

25

з 2016

 

 

 

 

 

6

Мала

Наталія

Борисівна

 

1981

Вища

Дніпропетровський національний університет

2003

спеціаліст

9 р.

1

з 2016

 

 

 

 

 

7

Касьян

Тетяна

Павлівна

1982

Вища

Національна металургійна академія України

2005 р.

спеціаліст

9 р.

6

з 2011

Студентка

 

8

Наумовець

Ольга

Георгіївна

1960

 

Загальна середня школа

1977 р.

спеціаліст

8 р.

12

з 2005

 

 

 

 

 

9

Гриник

Марина

Григорівна

1981

Середня спеціальна

Дніпропетровське педагогічне училище

2003 р.

спеціаліст

9 р.

14

з 2003

 

 

 

 

 

10

Педченко

Ірина

Сергіївна

1979

Вища педагогічна

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

2014 р.

спеціаліст

9 р.

7

з 2010

 

 

 

 

 

11

Михайлюк

Анна

Юріївна

1988

Вища педагогічна

Дніпропетровський національний університет

2012 р.

спеціаліст

9 р.

5

з 2012

 

 

 

 

 

12

Енгельс-Гельб

Анастасія

Миколаївна

1990

Середня спеціальна

Дніпропетровський педагогічний коледж імені О. Гончара

2010 р.

спеціаліст

9 р.

7

з 2010

 

 

 

 

 

13

Сидоренко

Світлана

Василівна

1974

Середня спеціальна

Дніпропетровський педагогічний коледж

2015 р.

спеціаліст

8 р.

10

з 2007

 

 

 

 

 

14

Сікорська

Лариса

Миколаївна

1964

Середня спеціальна

Дніпропетровський педагогічний коледж

2011 р.

спеціаліст

8 р.

9

з 2008

 

 

 

 

 

15

Кривошея

Тетяна

Генадіївна

1977

Неповна вища

Торгайський гуманітарний коледж

1998 р.

спеціаліст

9 р.

10

з 2011

 

 

 

 

 

16

Подоляко

Валентина

Анатоліївна

1961

 

Педагогічний клас

1992 р.

спеціаліст

8 р.

7

з 2009

 

 

 

 

 

17

Шептун

Катерина

Олександрівна

1978

Вища

Український Державний хіміко-технологічний університет

2002 р.

спеціаліст

9 р.

8

з 2009

 

 

 

 

 

18

Півкіна

Олена

Василівна

1980

Вища

Хіміко-технологічний інститут

2005 р.

спеціаліст

9 р.

6

з 2012

 

 

 

 

 

19

Гук

Інна

Миколаївна

1980

Вища

Курська Державна Сільхозгосподарська академія

2003 р.

спеціаліст

9 р.

7

з 2010

 

 

 

 

 

 

20

Заболотня

Світлана

Аркадіївна

1963

Середня спеціальна

Київське міське педагогічне училище № 2,

1983 р.

спеціаліст

9 р.

32

з 2010

 

 

 

 

 

21

Шевченко

Юлія

Валентинівна

1990

Вища

Дніпропетровський національний університет

2012 р.

спеціаліст

9 р.

3

з 2014

 

 

 

 

 

22

Сирота

Інна

Володимирівна

1975

Середня спеціальна

Дніпропетровське педагогічне училище

1996 р.

спеціаліст

9 р.

13

з 2003

 

 

 

 

 

23

Кувшинова

Вікторія

Сергіївна

1981

Середня спеціальна

Дніпропетровський педагогічний коледж

2011 р.

спеціаліст

9 р.

10

з 2007

 

 

 

 

 

24

Саяхова

Лідія

Володимирівна

1981

Середня спеціальна

Нікопольське

Педагогічне училище

ДВНЗ «КНУ» 2013р.

спеціаліст

9 р.

5

з 2013

 

 

 

 

 

 

25

 

Сімволокова

Наталія

Олексіївна

1958

Вища

Дніпропетровський національний університет

1985р.

спеціаліст

9 р.

2

з 2015

 

 

 

 

 

 

26

 

Матвєєва

Світлана

Миколаївна

1975

Вища педагогічна

Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара

2013 р.

спеціаліст

9 р.

1

з 2016

 

 

 

 

 

 

27

 

Тимонова

Марина

Анатоліївна

1973

Середня спеціальна

Дніпропетровське педагогічне училище

1992 р.

вихователь-методист

9 р.

23

з 1993

 

 

 

 

 

28

Сорока

Наталія

Вікторівна

1979

Вища педагогічна

Криворізький педагогічний університет

2002 р.

Вища категорія

9 р.

16

з 2001

 

 

 

 

 

29

Трофименко

Людмила

Вікторівна

1962

Середня спеціальна

Чорнобильське медичне училище

1980 р.

 

37

з 1993

 

 

 

 

 

30

Горб

Ірина

Сергіївна

1987

Середня спеціальна

Дніпропетровський центр професійної підготовки молоді з напрямку медичний працівник

2006 р.

 

2

з 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                                                                                 СЕРПЕНЬ                                                                                   РОЗДІЛ ІV

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Взяти участь у серпневій конференції пед.. працівників району

(Зав. ДНЗ, вихователь-методист,

голова профспілки).

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності пед.. працівників направити на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО:

______________________  _____________________

______________________  _____________________

______________________  _____________________

______________________  _____________________

______________________  _____________________

(графік)

Педагогічна рада № 1.

1. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання пед.. колективу на 2017-2018 н.р.

(Зав. ДНЗ)

2. Обговорення і затвердження плану роботи та пріоритетних напрямків в роботі на 2017-2018 н.р.

(Вихователь-методист)

3. Затвердження освітніх програм, розкладу занять, графіку роботи.

(Вихователь-методист)

4. Підсумки оперативно-оглядового контролю щодо підготовки до нового навчального року.

(Вихователь-методист)

5. Попередження дитячого травматизму.

(Ст. м/с)

Підготовка груп до нового навчального року (всі групи, до педради).

 

1. Провести свята :

- «Обжинки» (частування обжинковим короваєм дітей)

(Вихователі)

- «Спас яблучний»

(частування яблуками, медом)

(Вихователі)

 

2.Забезпечити охоплення дошкільного освітнього закладу дітей мікрорайону від 1 до 6 років

(Вихователь-методист)

 

3. Соціально – педагогічний патронаж «Всім малятам – дошкільна освіта» (рознести листівки – запрошення батькам дітей, які не відвідують ДНЗ)

(Вихователі)

 

4. Провести тематичну розвагу «День Незалежності України». Залучити батьків до участі в проведенні свята «День Незалежності»

(Муз. керівники,

вихователі ).

1. Складання річного плану навчально – виховної роботи на 2017-2018 навчальний рік

(Вихователь-методист)

 

2. Поповнити кабінет науково-методичною літературою.

 

3. Обговорення програми, за якою буде працювати колектив, єдиної форми планування педагогів, розкладу занять, переліку додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного, медичного персоналу.

(Вихователі)

 

4. Збір природного матеріалу.

(Вихователі)

5. Поповнення  ігрових зон, виготовлення атрибутів до ігор      

(Вихователі)

1.Скласти комплектування груп та педкадрів

(Зав. ДНЗ)

 

2.Скласти тарифікацію педкадрів

(Зав. ДНЗ)

 

3. Придбати плани навчально - виховної роботи на I квартал

(Вихователь-методист)

 

 

ВЕРЕСЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ:

-          з дітьми пільгових категорій

-          з обдарованими дітьми

(Пед. година)

 

Спланувати відвідування педагогами ДНЗ районних методичних об'єднань та шкіл передового досвіду

(Вихователь-методист)

 

Консультація:

«Виховання дітей дошкільного віку здійснюється в сім′ї та в ДНЗ.»

 (Вихователь-методист)

 

Консультація:

«__________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________»

 (Інструктор з фізичної культури)

 

 

 

 

 

 

Оснащення розвивального середовища груп.

 

Перспективне та календарне планування.

1.Систематично поповнювати інформаційними матеріалами куточки для батьків

(Вихователі)

 

2. Погодити план спільної діяльності ДНЗ №21 та СШ №134 на 2017-2018 н.р.

(Завуч СШ,

вихователь-методист)

 

 

3. Провести загальні батьківські збори «Психологічна готовність старших дошкільників до початкової освіти»

(Вих.-мет. №5/2012 с. 50)

(Зав. ДНЗ,

вихователь-методист, психолог)

 

4. Здійснити моніторинг стану забезпечення дітей 5-ти річного віку суспільним дошкільним навчанням та вихованням

(Вихователь-методист)

1. Провести заняття з педагогами щодо планування навчально-виховної роботи з дітьми

(Вихователь-методист)

 

2.Індивідуально-методична робота з педагогами з питання навчально-виховних програм, планів.

(Вихователь-методист)

 

1.Провести технічний огляд приміщення, меблів, ігрового та спортивного обладнання

(Зав. ДНЗ,

вихователь-методист,

завгосп, РОТРЗ)

 

2.Провести виробничу нараду на тему «Роль усіх ланок трудового колективу ДНЗ у забезпеченні належних умов для успішного виховання та навчання дітей»

(Зав. ДНЗ)

 

 

 

ЖОВТЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Семінар практикум для педагогів:

«Вербальне насильство»

–  розширити уявлення про форми та причини жорсткого поводження  з дітьми, про ознаки та прояви вербального насильства;

– сприяти усвідомленню педагогами негативного впливу вербального насильства на психічне та психологічне здоров’я дітей;

– відпрацювати з учасниками семінару-практикуму такі техніки як, саморегуляція, представлення дітям зворотного зв’язку щодо їхньої поведінки, уведення правил щодо обмеження дій дітей.

 

Тиждень безпеки життєдіяльності

(з_________по________)

1.       «Відчуй небезпеку»

2.       «Дитина і природа»

3.       «Предметний світ»

4.       «День здоров'я»

5.       «Захисти себе сам»

 

Скласти та затвердити план-графік атестації педагогічних працівників

(Зав. ДНЗ,вихователь-методист)

 

Прийняти заяви педагогів на атестацію

(Зав. ДНЗ,вихователь-методист)

 

Затвердити план самоосвіти вихователів, які атестуються

(Зав. ДНЗ,вихователь-методист)

Особливості впровадження інновацій в групах ДНЗ (вибірково).

 

Майстерність вихователя, що атестується

(до атестації).

Провести групові батьківські збори

(Вихователі всіх груп)

 

Організувати виставку дитячих малюнків «Барви осені»

(Вихователі

старших груп,

керівник гуртка)

 

Родинний університет:

- анкетування батьків;

- виставка літератури щодо здорового способу життя.

 (Вихователі  всіх  груп,

вихователь-методист)

1. Зробити підписку періодичної літератури на 2017-2018 навчальний рік.

(Вихователь-методист)

 

2. Поповнити кабінет науково-методичною літературою.

(Зав. ДНЗ,

вихователь-методист)

 

3. Провести огляд періодичних видань.

(Вихователь-методист)

 

4. Виявлення та здійснення обліку дітей пільгових категорій.

(Вихователь-методист)

 

5. Cкласти план проведення тижня безпеки.

 

 

 

1. Підготовка до опалювального сезону: подвійне остіклення, заклеювання вікон

(Завгосп)

 

2.Перевірити правильність ведення документації матеріально-відповідальними особами

(Зав. ДНЗ)

 

3. Робота на території ДНЗ :

- висадка дерев, кущів

- прибирання клумб від сухостою

(Завгосп)

 

4.Закупити необхідний інвентар для прибирання опалого листя на території ДНЗ.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

 

ЛИСТОПАД

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Педагогічна рада № 2.

«Патріотичне виховання старших дошкільників засобами художнього слова»

1. Особливості патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

________________

2Шляхи та засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

________________

3Художнє слово як засіб патріотичного виховання дошкільників.

_________________

(Вихователь-методист)

 

 

2. Прийняти участь у роботі методичних об’єднань, школи передового досвіду.

(Вихователі)

 

3. Ознайомлення  з новинками методичної літератури.

(Вихователі)

 

 

 

 

 

 

«Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей раннього віку»

(тематичне вивчення)

(довідка)

Свято «Осінній ярмарок»

(Муз. керівники,

вихователі)

 

Консультація для батьків «__________________

___________________

___________________

____________________

___________________»

(Практичний психолог)

 

Провести спостереження за випускниками ДНЗ, їхніми успіхами у навчанні

(Вихователь-методист)

 

Консультація для батьків «__________________

___________________

___________________

____________________

___________________»

( Викладач англійської мови)

 1.Доповнювати куточки самостійної художньої діяльності в групах персонажами різноманітних театрів, дитячою літературою, дидактичними іграми.

(Вихователі)

 

2. Поповнити кабінет практичного психолога методичними посібниками для проведення роботи з обдарованими дітьми

(Практичний психолог,

вихователь-методист)

 

 

 

1. Розробити заходи з підготовки ДНЗ до зимового періоду.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

2. Вивезти опале листя та сміття з території ДНЗ.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

3. Провести рейд-перевірку утеплення приміщень та господарських будівель ДНЗ.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

 

ГРУДЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Консультація для вихователів:

«Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників»

 (Вихователь-методист)

 

2. Прийняти участь у роботі школи передового досвіду та методичних об’єднаннях  згідно графіку.

(Вихователі)

 

3. Провести співбесіди з вихователями, які підлягають атестації.

(Вихователь-методист)

 

4. Звіт вихователів, які приймали участь у роботі методичних об’єднань та школи передового досвіду.

(Вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система роботи з дітьми напередодні новорічних свят.

 

 

Стан документації педагогів дошкільного навчального закладу (інформація).

 

 

 

Провести свято «Святий Миколай»

(Муз. керівники)

 

Провести новорічні свята.

«Казка в гості завітала»

(Всі вікові групи,

муз. керівники,

вихователі)

 

Залучити батьків до участі в підготовці Новорічних свят (підготовка новорічних костюмів, атрибутів, іграшок).

 

Запросити дітей, які не відвідують ДНЗ та батьків на Новорічні свята.

(Вихователі)

 

Консультація:

«____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________»

(Муз.кер.____________)

 1.Обговорення новорічних сценаріїв до свят.

(Вихователь-методист,

муз. керівники,

вихователі)

 

2.Працює майстерня Діда Мороза: вітальна листівка. 

(Вихователі,

керівник гуртка)

 

3. Новорічна Феєрія. Прикрашаємо групи, ДНЗ, ялинку.

(Вихователі, діти)

 

 

1. Придбати ялинку для свята

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

2. Інструктаж з протипожежної безпеки.

(Зав. ДНЗ)

 

3. Стан протипожежного обладнання: крани, шланги, вогнегасники.

(Завгосп)

 

4. Поточні ремонти груп.

(Завгосп)

 

5.Придбати методичну літературу та плани.

(Вихователь-методист)

 

 

 

СІЧЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Консультація для вихователів:

«Трудове виховання дітей»

___________________

 

2. Прийняти участь у роботі методичних об’єднань та школи передового досвіду.

(Вихователі)

 

3. Провести засідання атестаційної комісії (до 10.01.).

(Вихователь-методист)

 

4. З метою підвищення якості проведення атестації вивчити систему роботи вихователів, які підлягають атестації.

(Вихователь-методист) 

1. Аналіз роботи вихователів з профілактики травматизму серед дошкільників

(експрес-аналіз).

 

2.Ведення документації педагогів:

- муз керівників

- вихователів

- психолога

- керівника гуртка

(вибірково, інформація)

 

 

 

 

 

1.Провести розвагу «Щедрий вечір, добрий вечір»

(Муз керівники)

 

2. Провести батьківські збори з батьками старших груп за участю вчителя.

(Вихователі)

 

3. Організувати виставку дитячих малюнків            « Зимонька – зима».

(Вихователі,

керівник гуртка)

 

Консультація:

«____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________»(Кер.гуртка__________)

 

 

1. Діагностика ЗУНів дітей.

(Вихователі)

- звіт педагогів за всіма розділами програми

(Вихователі)

- набуття навичок дітей з музичного виховання

(Муз керівники)

- фізичний розвиток та стан здоров'я дітей

(лікар. медсестра)

 

2. Підготувати атестаційні листи для вихователів, які підлягають атестації .

(Вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

1. Скласти бізнес-план.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

2.Перевірка наявності в коморі консервації, овочів, фруктів та умов їх зберігання.

(Завгосп, лікар)

 

3. Скласти графік відпусток на 2018 рік.

(Зав. ДНЗ)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮТИЙ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

Педагогічна рада № 3.

«Формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими»

1. Формування у вихованців навичок спілкування

_________________

2. Формування навичок взаємодії.

_________________

3. Позитивна мотивація на ефективне спілкування.

_________________

 

 

2. Прийняти участь у роботі методичних об’єднань та школи передового досвіду згідно графіку.

(Вихователі)

 

3. Скласти характеристики відгуків на вихователів, які підлягають атестації.

(Вихователь-методист) 

 

 

 

 

 

 

 

1.Застосування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі (відповідно до віку)

(оперативний)

 

3. Робота з молодими педагогами. Наставництво.

(вибірковий)

 

 

 

 

 

Провести розваги: «День святого Валентина»

(Муз керівники)

 

Свято «Стрітення» або «Масляна»

(Муз керівники)

 

Групові батьківські збори.

(Вихователі)

 

Консультація:

«____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________»

(Інструктор з фіз.. вих..

____________________)

 

 

1. Виготовити нові сюжетні ігри враховуючи різноманітність нових професій.

(Вихователі)

 

2.Поповнити педагогічний процес груп раннього віку новими посібниками з сенсорного виховання малят.

 (Вихователі груп раннього віку)

 

 

 

 

 

1. Виробнича нарада :

- стан трудової дисципліни у колективі

- дотримання правил техніки безпеки

- охорона життя та здоров’я дітей,

- затвердження  графіка відпусток на 2017 рік.

(Зав. ДНЗ)

 

2.Придбання методичної літератури та планів освітньо-виховної роботи на III квартал.

(Вихователь-методист) 

 

3.Зробити поточний ремонт меблів та іншого обладнання ДНЗ.

(Завгосп, РОТРЗ)

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

1. Семінар-практикум:

«Дидактичні ігри з розвитку мовлення для дітей дошкільного віку»

 

1. Оцінка мовного розвитку дітей дошкільного віку.

2. Умови успішного мовного розвитку.

3. Дидактичні ігри з розвитку мовлення:

- основні види дидактичних ігор;

- підготовка до проведення дидактичної гри;

- проведення дидактичної гри

4. Ігри з розвитку мовлення в режимі дня (практикум).

_____________________

 

2. Прийняти участь у роботі методичних об’єднань та школи передового досвіду згідно графіку.

 (Вихователі)

 

3. Провести останнє засідання атестаційної комісії.

(Завідувач)

 

4. Затвердження творчих звітів і характеристик пед.. працівників, що атестуються.

(Зав. ДНЗ, комісія)

 

5. Наказ по атестації.                   (Зав. ДНЗ)

1.Провести аналіз стану оздоровчої роботи в групах раннього віку.

(інформація,       рекомендації)

 

 

 

Проведення святкового ранку «8 березня»

(Муз керівники,

вихователі)

 

«З любов'ю до поета», тематичний тиждень, присвячений дню народження Т.Г.Шевченко.

(Муз керівники)

 

Виготовлення подарунків для мам та бабусь до 8 Березня.

(Вихователі, діти)

 

Консультація:

«____________________

_____________________

_____________________

_____________________

____________________

___________________»

 

(Муз кер.____________)

 

 

 

1.Оформлення книжкових вистав, малюнків за творами Т.Г.Шевченко.

 

2. Поповнити кабінет добіркою матеріалів з розділу «Космос»

 

3. Аналіз діагностики рівня освітньо-виховної роботи у старших групах  та рівень готовності дітей до школи

(Зав. ДНЗ)

 

4. Заповнити атестаційні листи на педагогів, які атестуються.

(Вихователь-методист)

 

5. Оформлення виставки дитячих малюнків «До нас прийшла весна»

 (Вихователь-методист)

 

 

 

 

1.Провести роботу по прибиранню території ДНЗ від сміття.

(Завгосп)

 

2. Придбати миючі засоби.

(Завгосп)

 

3.Провести поточний ремонт приміщень та обладнання.

(Завгосп)

 

4. Завезення землі на квітники.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

 

 

 

 

 

КВІТЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

1. Тиждень безпеки життєдіяльності.

(з_______ по_______)

1. «Відчуй небезпеку»

2. «дитина і природа»

3. «Предметний світ»

4. «День здоров'я»

5. «Захисти себе сам»

 

2.Видати наказ по ДНЗ за результатами атестації педагогів.

(Зав. ДНЗ)

 

Консультація:

«Трудові доручення вдома і в дитячому садку»

 (Вихователь-методист)

 

 

 

 

1. Робота педагога щодо формування у дошкільника знань про правила дорожнього руху.

(до відома)

 

2. Перевірка стану ведення зошитів із самоосвіти.

(вибірковий, інформація )

 

 

 

 

Провести свято «Великдень».

(Муз керівники)

 

Провести екологічний суботник за участю батьків.

 

День відкритих дверей для батьків.

(Зав. ДНЗ)

 

Консультація:

«___________________

_____________________

____________________

____________________

____________________

____________________»

(Практичний психолог

____________________)

 

 

 

 

 

1.Скласти план проведення тижня безпеки.

(Вихователь-методист)

 

2.Підготовка матеріалів та оформлення куточка «Бережемо життя та здоров'я дітей» за розділами «Дитина і побут», «Дитина серед людей»

(Вихователь-методист)

 

 

1.Екологічні суботники по вбиранню території.

(Зав. ДНЗ,

завгосп)

 

2.Розробити квітники, впорядкувати зелені насадження на території ДНЗ.

(Колектив)

 

3. Скласти план роботи у весняно - літній період.

(Зав. ДНЗ)

 

4. Підготувати майданчики до літнього оздоровлення :

- ремонт та фарбування ігрових майданчиків

- висіяти квіти на квітниках

- завести пісок

(Завгосп)

 

 

ТРАВЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

1. Педагогічна рада № 4. (підсумкова)

1. Підсумки роботи ДНЗ за 2017-2018 н.р.

(Зав. ДНЗ)

2. Оздоровча робота в літній період.

(Лікар, ст. м/с)

3. Аналіз виконання програми та визначення завдання педагогами на новий навчальний рік.

(Вихователь-методист)

4. Готовність до літа.

(Вихователь-методист)

5. Аналіз стану захворювань дітей за рік.

(Мед. сестра)

6. Режим дня влітку.

(Вихователь-методист)

7. Готовність дитини до школи.

(Практичний психолог)

 

8. Обговорення і затвердження плану роботи на літній оздоровчий період 2018 року.

(Вихователь-методист)

 

Інструктаж «Охорона життя та здоров'я дітей у літній період».

(Вихователь-методист)

 

Консультація:

«Планування й організація оздоровчої роботи з дітьми влітку».

(Вих. мет. № 4/2012 стор. 45)

1. Аналіз планів навчально-виховного процесу.

(до пед.. ради)

 

2.Робота педагогічного колективу з малозабезпеченими, неповними, неблагодійними сім’ями з метою вироблення єдиного підходу до виховання та навчання.

(Вибірковий,

інформація)

 

 

 

 

 

Тематичні заняття «День Перемоги»

(Вихователі)

 

Випускне свято «До побачення, дитячий садок, здрастуй школа!»

(Муз керівники)

(Запросити дітей, які не відвідують ДНЗ на випускний бал).

 

Загальні батьківські збори «Про підсумки роботи за рік». «Про літню оздоровчу роботу».

 

Оформити батьківські куточки «Літо в гості завітало».

 

Звіт опікунів дітей – сиріт.

(Вихователь-методист)

 

 

 

 

1. Проведення аналізу виконання програми за рік та визначення перспектив на новий навчальний рік.

 

2. Скласти план розваг на літо

           (Муз. керівники)

 

3. Скласти розклад занять на літо.

(Вихователь-методист)

 

4.Забезпечити завданням вихователів на літо.

(Вихователь-методист)

 

5. Оформити виставку

«Готуємося до літа».

 

6. Поновити атрибути для ігор з піском, вітром, повітрям.

(Вихователі)

 

7. Виготовити папки     «Літо».

(Вихователі)

1. Забезпечити групи необхідним інвентарем для природного загартування дітей

(Завгосп)

 

2. Провести виробничу нараду :

- харчування дітей в ДНЗ

- хід підготовки до літнього оздоровлення дітей.

(Зав. КЗО, м/сестра)

 

3. Придбати плани навчально – виховної роботи на IY квартал.

(Вихователь-методист)

 

4.Організувати завезення піску в пісочниці.

(Зав. ДНЗ)

 

5.Проведення ремонтних робіт в літній період.

(Завгосп)

 

ЧЕРВЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

1. Огляд новинок методичної літератури.

(Вихователі)

 

2. Правильна організація режиму дня.

 

3. Сторінками газет, журналів, пед.. видань.

(Вихователь-методист)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль за харчуванням :

- Якість продуктів

-Дотримання терміну зберігання

- Норми видачі їжі на групу

(Зав. ДНЗ,

до відома)

 

2.Виконання режиму дня.

(До відома)

 

3.Контроль за виконанням питного режиму.

(До відома)

 

 

 

 

 

 

 

Перевести ДНЗ на літній режим роботи.

 

Розвага до Дня захисту дітей.

(Муз керівники)

 

Консультація:

«Кишкові захворювання та їх профілактика».

 

Провести консультацію для батьків «Літо – період вітамінів»

(Мед. сестра)

 

Провести анкетування батьків під час адаптації дітей в групах раннього віку.

(Вихователі)

 

 

 

 

 

 

 

1.Розробити та затвердити індивідуальні плани роботи з підготовки до нового навчального року.

 

2. Упорядкувати матеріали в методичному кабінеті.

 

3. Добрати консультації для батьків на новий учбовий рік.

(Вихователі)

 

4. Оформити батьківські куточки з теми БЖД:

- теплові, сонячні удари

- обережно гриби, ягоди

- кишкові захворювання.

 

 

 

 

1. Провести ремонт споруд на майданчику.

 

2.Провести інструктаж робітників з техніки безпеки, охорони життя та здоров’я дітей.

(Зав. ДНЗ)

 

 

 

 

ЛИПЕНЬ

Методична робота

Вивчення стану життєдіяльності дітей

Організаційно-педагогічна робота

Робота методичного кабінету

Адміністративно-господарська робота

Примітка

1

2

3

4

5

6

1.Удосконалення календарно-перспективного планування з розділів програми:

- ознайомлення з навколишнім

- ознайомлення з природою.

 

Консультація.

Загартування водою.

(Дошк. вих.. №6/2010 стор. 28)

 

Консультація.

Провести консультацію для батьків «Літо – період вітамінів»

(Мед. сестра)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Контроль за проведенням загартування дітей :

- прийняття сонячних та повітряних ванн

- миття ніг після прогулянки

- систематичне проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження

(вибірково, попереджувальний)

 

2.Наявність атрибутів та дидактичного матеріалу для занять на майданчиках.

(До відома)

 

 

 

 

Традиції та звичаї: «Свято Івана Купала»

(Муз керівники)

 

Організаційна робота з дітьми в адаптаційний період.

(Вихователі 3-го

року життя)

 

Створення позитивного мікроклімату в групі.

(Вихователі)

 

День відкритих дверей.

«Вперше до садка»:

- екскурсія по ДНЗ

- харчування

- спостереження за прогулянкою.

 

 

 

 

 

1. Виготовити та поновити дидактичний матеріал для педагогічного процесу до нового навчального року.

(Вихователі)

 

 

1.Поповнити групи м’яким та твердим інвентарем.

         (Завгосп)

 

2. Контроль за виконанням обов’язків обслуговуючого персоналу.

(Зав. ДНЗ)

 

3. Підготовка ДНЗ до нового навчального року.

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

                                                                                                              ДОДАТОК  1

 

ПЛАН РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2018 РОКУ

 

Зміст роботи

Дата проведення

Відповідальний

Відмітка про виконання

I.                  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА

1.Перевести дошкільний навчальний заклад на літній період.

1.1.Всі види занять, за винятком музичного та зображувальної діяльності, проводити на повітрі в ігровій формі. Здійснювати денний сон в умовах широкого доступу повітря

До 01.06.2018

 

 

Упродовж літа

Завідувач ДНЗ

 

 

Вихователі

 

2. Скласти і затвердити розклад занять на літо, плани музичних і спортивних розваг.

До 01.06.2018

 

Вихователь-

методист

 

3.Приділяти увагу індивідуальним формам роботи з дітьми за результатами діагностики з питань навчально-виховної роботи.

Упродовж літа

Вихователі

 

4.Забезпечити групи виносними іграшками, спортивним

інвентарем атрибутами для ігрової діяльності, інвентарем для трудової діяльності дітей.

До 01.06.2018

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист

 

5. Провести заміну піску в пісочницях

До 01.06.2018

Заст. зав. по

госп. частині

 

6. Розробити та затвердити план роботи на 2017–2018 навчальний рік

До 01.09.2018

Вихователь-

методист

 

7. Оформити батьківські куточки до оздоровчого періоду зі змінами в режимі дня, рекомендаціями по оздоровленню дітей

До 01.06.2018

Вихователі

 

1.2.         Тематичні перевірки

1.2.1. Готовність дошкільних груп до проведення оздоровчого періоду в закладі.

До 01.06.2018

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.,

заст. зав. по

госп. частині

 

1.2.2. Готовність групових приміщень, кабінетів, музичної зали, підсобних приміщень, території ДНЗ до 2017-2018 навчального року

Серпень 2018

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.,

заст. зав. по

госп. частині

 

1.3.         Вибіркові перевірки

1.3.1. Забезпечення рухового режиму дня

Постійно

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.

 

1.3.2. Організація прогулянки

Постійно

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.

 

1.4. Попереджувальні перевірки

1.4.1. Готовність педагогів до проведення навчально- виховної роботи з дітьми протягом оздоровчого періоду

Постійно

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист

 

 

1.4.2. Організація питного режиму

Постійно

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.

 

1.4.3. Організація харчування

Постійно

завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист,

с/м ст.

 

II.  МЕТОДИЧНА РОБОТА

2.1. Педагогічні години:

● «Дотримання режиму дня – запорука фізичного та психічного здоров’я дітей дошкільного віку»;

● «Система загартування влітку»;

● «Створення умов для полегшення адаптації дітей, які вступають до дошкільного закладу»

 

Червень

 

 

Липень

Серпень

1 р. на місяць

Вихователь-

методист,

с/м ст.

 

 

2.2. Педагогічна рада

2.2.1. Підведення підсумків літнього оздоровлення

2.2.2. Обговорення та затвердження плану роботи та пріоритетних напрямків в роботі на 2017-2018 н.р.

2.2.3. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання пед. колективу на 2017-2018 н.р.

Серпень 2018

Завідувач ДНЗ,

вихователь-

методист

 

 

2.3. Консультації:

«Організація прогулянок влітку»;

● «Організація загартування влітку. Поєднання традиційних і нетрадиційних чинників – запорука успішної оздоровчої

роботи»;

● «Особливості планування освітньої роботи у ДНЗ на літній період»;

● «Щоб здоровим зростати, корисну їжу треба вживати»;

● «Організація різних видів діяльності дошкільників на свіжому повітрі»;

● «Використання різноманітних ігор з вітром, водою, піском»

● Консультації щодо організації та проведення:

- Міжнародного дня захисту дітей;

- свята Івана Купала;

- Дня незалежності України.

 

Червень

Червень

 

 

 

 

Червень

 

 

Серпень

 

Липень

 

 

Липень

 

 

 

Червень

Липенть

Серпень

 

Вихователь-

методист

С/м ст.

 

 

 

 

Вихователь-

методист

 

С/м ст.

 

Вихователь-

методист

 

Вихователь-

методист

Вихователь-

методист

 

 

2.4. Семінари, семінари – практикуми

Семінар-практикум «Організація ігор-занять із піском»

Червень

Вихователь-

методист

 

 

2.5.  Підвищення рівня фахової

майстерності:

● Проводити огляд публікацій у фахових періодичних виданнях та новинок методичної літератури;

● Надавати консультативну допомогу педагогам з питання оздоровлення влітку;

 

 

1 р. на місяць

 

 

Постійно

Вихователь-

методист

 

2.6. Поповнити інформаційно – педагогічну бібліотеку для вихователів із посібників

щодо підготовки дітей до школи

Червень-

серпень

Вихователь-

методист

 

2.7. Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього оздоровлення.

До 10.06.2018

Вихователь-

методист

 

2.8. Поповнити методичний кабінет наочно-дидактичним матеріалом у відповідності до пріоритетних завдань закладу.

Упродовж літа

Вихователь-

методист

 

2.9. Доповнити картотеку періодичних видань, методичної та дитячої літератури.

Упродовж літа

Вихователь-

методист

 

2.10. Організувати соціально-педагогічний патронат дітей, не охоплених ДНЗ

Липень-серпень

Вихователь-

методист,

вихователі

 

2.11. Поповнити сценарії свят, розваг, Днів здоров’я в літній період

Упродовж літа

Вихователь-

методист

 

2.12. Забезпечити умови для проведення ігор з водою та піском

До 01.06.2018

Вихователь-

методист,

вихователі

 

2.13. Організувати поповнення інформаційних куточків для батьків матеріалами з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей та профілактики захворювань у літній період.

До 01.06.2018

Вихователь-

методист

 

2.14. Організувати виставки дитячих робіт «Літо красне і прекрасне».

Упродовж літа

Вихователь-

методист

 

III. РОБОТА З ДІТЬМИ

3.1 Свята

● Міжнародний день захисту дітей:

- Музично-спортивне свято «Щастя в Країні дитинства»;

- Конкурс малюнків на асфальті «Наше дитинство – найкраща пора».

● «Свято мильних бульбашок»

● «Ми живемо на Україні, ми дуже любимо її» (до дня Конституції)

● «Свято Івана Купала» (традиції

українського народу)

● «Кожному в пісочниці дуже гратись хочеться»

● Рідній Україні – творчість дитини. «Ми  - діти твої Україно» (заходи з нагоди Дня Незалежності)

● «День Знань»

01.06.2018

 

 

 

 

 

 

Червень

Червень

 

 

Липень

 

Липень

 

Серпень

Серпень

 

01.09.2018

Музкерівники,

вихователі

 

3.2. Тематичні тижні

І.Малюємо, ліпимо, конструюємо

II. У світі казки чарівної

III. Тиждень безпеки

IV. Тиждень здоров’я

V.Театральний

VI.Шляхетності

VII.У світі гри-чаклунки

VIII.Чарівний світ музики

IX.Літературного мистецтва

X.У світі рідної природи

XI.Мови рідної, слова рідного

XII.Творчості і фантазії

Червень

Червень

Червень

Червень

Липень

Липень

Липень

Липень

Серпень

Серпень

Серпень

Серпень

Вихователь-

методист,

вихователі

 

3.3. Фізкультурні розваги

 

 

 

- «Дужі, спритні і веселі»;

- «Дошколята – вправні малята»;

- «Поклик джунглів» (разом з батьками).

Червень

Липень

Серпень

Вихователі

 

3.4. Фізкультура, ранкова гімнастика, спортивний біг.

Упродовж літа

Вихователі

 

3.5. Фізкультура на повітрі.

Упродовж літа

Вихователі

 

3.6. Загартовуючі заходи:

- біг босоніж;

- ходьба по масажерах з природного матеріалу;

- обливання стоп ніг водою;

- сонячне та повітряне загартування;

- прогулянки.

Упродовж літа

Вихователі

 

3.7. Створити умови для оптимальної адаптації дітей до умов ДНЗ.

Упродовж літа

Вихователі

 

3.8. Забезпечити позитивний

психологічний мікроклімат.

Упродовж літа

Вихователі

 

3.9. Організувати під наглядом

вихователя на свіжому повітрі самостійну рухову активність дітей.

Упродовж літа

Вихователі

 

IV. РОБОТА З БАТЬКАМИ

4.1. Консультації:

- «Літо – період вітамінів»

- «Відпочиваємо разом з малюками: цікаво і змістовно»;

- «Обережно! Сонячний удар!»;

- «Обережно – отруйні рослини та гриби».

 

Червень

 

 

Липень

 

Серпень

Вихователі

 

4.2. Оформити матеріали для батьківських куточків:

- «Безпека життєдіяльності дітей»;

- «Скоро в школу»;

- «Загартування вдома»;

- «Ми живемо в Україні».

Упродовж літа

Вихователь-методист

 

4.3. Залучати батьків до участі в благоустрої дошкільного закладу.

Упродовж літа

Вихователі

 

4.4. Залучати батьків до участі в святах і розвагах.

Упродовж літа

Вихователі

 

IV. РОБОТА З ПЕДАГОГАМИ

1. Забезпечити вихователів груп

науково-методичною літературою з проблем навчання дітей спортивних ігор та

вправ, застосування ігрового методу в навчанні гімнастичних вправ, диференційований підхід до формування в дітей рухових умінь, навичок, використання

«малих форм» фізичної культури, фізичне виховання дітей у сім’ї в літній оздоровчий період

Червень-

серпень

Вихователь-

методист,

 

 

2. Удосконалювати та

урізноманітнювати систему засобів фізичного виховання дітей: проводити традиційне та нетрадиційне загартування

дітей, втілювати гігієнічне виховання засобами гри та художньої літератури під

час літнього оздоровчого періоду

Червень-

серпень

Вихователь-

методист,

вихователі

 

3. Поліпшити якість навчання дітей рухів та формування в них фізичних якостей під час проведення занять з фізкультури на свіжому повітрі, рухливих

ігор, проведення ранкової гімнастики

Червень-

серпень

Вихователь-

методист,

вихователі

 

4. Забезпечити якісне планування

оздоровчих та виховних завдань на фізкультурних заняттях, у рухливих іграх, під час загартування та гігієнічних

процедур з урахуванням стану здоров’я, інтересів дітей у літній оздоровчий період.

Червень-

серпень

Вихователь-

методист,

вихователі

 

VI. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА РОБОТА

1. Організувати роботу колективу щодо якісного проведення літнього оздоровчого періоду

Червень-

серпень

Заст. зав. по госп. частині

 

2. Підготувати дошкільний заклад до роботи в осінньо-зимовий період

Червень-

серпень

Заст. зав. по госп. частині

 

3. Облаштувати пісочниці, спортивний майданчик.

До 01.06.2018

 

Заст. зав. по госп. частині

 

4. Пофарбувати обладнання на групових майданчиках, спортивних майданчиках

До 01.06.2018

 

Заст. зав. по госп. частині

 

5. Підготовка опалювальної системи до зимового періоду

Липень-серпень

Заст. зав. по госп. частині

 

6. Ревізія та поточний ремонт

технологічного обладнання на харчоблоці, пральні, світильників, розподільчих щитів

Червень-

липень

Заст. зав. по госп. частині

 

7. Повірка лічильника гарячого

водопостачання

Червень

Заст. зав. по госп. частині

 

8. Вимірювання опору ізоляції та

заземлення

Червень

Заст. зав. по госп. частині

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                   

  ДОДАТОК 2

 

ПЛАН МЕДИКО-САНІТАРНОЇ  РОБОТИ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Захід

Термін

проведення

Відповідальний

Організаційна робота

1.

Провести огляд дітей

 

вересень

лікар

2.

Провести антропометричні вимірювання

 

вересень

Медична сестра

3.

Скласти план профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його виконанням.

жовтень

Медична сестра

4.

Своєчасний патронаж дітей, які захворіли вдома.

листопад

Медична сестра

5.

Контроль за збереженням та строками реалізації продуктів харчування

грудень

Дієтична сестра

6.

Виготовлення нестандартного обладнання до загально – розвиваючих вправ.

грудень

вихователі

7

Дібрати художню літературу з метою формування у дітей гігієнічних вмінь та навичок

лютий

Вихователь

8.

Організація проведення загартування дітей

 

липень

Вихователь-методист

9.

Підготовка медичної документації дітей, які йдуть до школи

липень

 

Лікар

10.

Оформити медичні документи на новоприбулих дітей

серпень

Медична сестра

Санітарно-гігєнічна робота

1.

Обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз

вересень

лікар

2.

Контроль за дотриманням норм харчування та якістю продукції

жовтень

Медична сестра

3.

Ведення нагляду за виконанням санітарно – гігієнічних правил

листопад

Медична сестра

4.

Проведення профілактичних оглядів у всіх вікових групах.

листопад

Медична сестра

5.

Контроль за виконанням санітарно – гігієнічних вимог в процесі годування дітей, культурно – гігієнічних навичок у дітей.

лютий

Вихователь

6.

Перевірити стан організації та проведення фізкультурних занять, ранкової та гігієнічної гімнастики

квітень

Медична сестра

Санітарно-просвітницька робота

1.

Контроль по групах за прийомом дітей до ДНЗ вранці.

листопад

Медична сестра

2.

Проведення оглядів дітей після хвороби та професійних відпусток батьків

жовтень

Медична сестра

3.

Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні захворювання

 

жовтень

Медична сестра

4.

Впровадити систему загартування дітей у всіх вікових групах.

 

жовтень

Медична сестра

5.

Навчання технічного персоналу методиці проведення  хлорного режиму.

 

листопад

Медична сестра

6.

Стежити за якістю надання дітям знань з  правил безпечної поведінки  та правил дорожнього руху, пропаганди цих правил серед батьків

 

грудень

вихователі

7.

Фронтально перевірити роботу педагогів, медпрацівників з теми „Охорона життя та зміцнення здоров’я дітей”

 

січень

завідувач

8.

Інформувати батьків щодо профілактики захворювань дітей та дотримання техніки безпеки у літній період

 

червень

Медична сестра

9.

Профілактичні заходи запобігання дитячого травматизму

 

серпень

Вихователі

Оздоровча робота

1.

Професійна компетентність педагогів у організації фізичного виховання дітей у дошкільному закладі.

лютий

Вихователь-методист

2.

Проаналізувати розподіл фізичного навантаження дітей протягом дня (оглядово-попереджувальний).

березень

завідувач

3.

Придбати вафельні рукавички , індивідуальні рушники для обтирання тіла, градусники для води.

березень

завідувач

4.

Провести заняття із санітарного мінімуму з технічним персоналом

 

квітень

Медична сестра

5.

Підготувати аналіз захворювань дітей за рік

травень

Медична сестра

6.

Розробити раціональний режим дня для всіх вікових груп на літній період

червень

Медична сестра, методист

Протиепідемічна робота

1.

 Профілактика грипу.

 

січень

вихователі

2.

Проводити санітарно-гігієнічне навчання за програмою санмінімуму з педагогами та обслуговуючим персоналом, працівниками харчоблоку

березень

Медична сестра

3.

Вести контроль за своєчасним проходженням медичних оглядів працівниками дошкільного закладу.

періодично

Медична сестра

4.

Проведення щеплень згідно графіку

 

лютий

Лікар

5.

Проводити контроль за пранням білизни, методикою миття та дезінфекції посуду по групах

 

червень

Медична сестра

6.

Вести контроль та аналіз інфекційних захворювань.

На період карантину

Лікар,

медична сестра

Робота медичної сестри з диспансерною групою дітей

1.

Своєчасне проведення диспансеризації  дітей старшої групи.

 

грудень

Медична сестра

2.

Проведення профілактичних оглядів дітей (ясла – 2р на місяць,

сад – 1 р  на місяць)

січень

Медична сестра

3.

Зробити аналіз стану захворювань дітей

 

березень

Лікар

4.

Провести диспансеризацію дітей 6-ти років.

 

березень

Лікар

5.

Контроль по групам під час прийому дітей вранці  до ДНЗ

 

березень

Лікар

6.

Розробити документацію обліку фізичної підготовленості та стану здоров’я дітей

 

квітень

Медична сестра

7.

Організувати проведення медичного обстеження дітей із залученням лікарів – спеціалістів, результати обстеження довести до відома педагогічного колективу, надати рекомендації по режиму, навчальним та трудовим навантаженням, оздоровленню дітей

 

травень

Медична сестра

8.

Провести діагностування дітей з фізичного виховання

травень

Вихователі

9.

Розробити раціональний режим дня для всіх вікових груп на літній період

 

травень

Медична сестра

         

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

              ДОДАТОК  3

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Завідувач

Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок) №21»

Дніпровської міської ради

 

____________________ Л.М.Давиденко

ПОГОДЖЕНО:

Директор комунального закладу освіти        «Середня загальноосвітня школа №134» Дніпровської міської ради

 

 

______________________   Л.М.Кульбач

 

 

 

ПЛАН  СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 134 ГУМАНІСТИЧНОГО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ»

ПО ЗДІЙСНЕННЮ НАСТУПНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ В РОБОТІ  З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Назва заходу

Строк виконання

Відповідальні

Організаційна робота

Уточнення списків дітей, які вступають до першого класу

Липень-серпень

Вихователь – методист ДНЗ, заступник директора з навчально-

виховної роботи школи

Зустріч керівників навчальних закладів з питань корекції сумісних дій

Вересень

Вихователь – методист ДНЗ

Укладання угоди про співпрацю

Серпень

Завідувач ДНЗ, директор школи

Вивчення медичних карток учнів першого класу. Оцінка їхнього стану здоров’я і фізичного розвитку

Вересень

Сестра медична ДНЗ,

медичний працівник школи

Організація взаємовідвідування уроків у першому класі вихователями старшої групи ДНЗ та занять у старших групах учителями початкових класів школи

Вересень

Вихователь – методист ДНЗ, заступник директора з навчально-

виховної роботи школи

Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ територією школи

Листопад

Вихователі старших груп ДНЗ

Знайомство дітей старших груп ДНЗ з навчальним процесом у початковій школі

Січень-травень

Вихователі старших груп ДНЗ

 

Методична робота

Вивчення нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу у початковій школі

Протягом року

Вихователь – методист ДНЗ

Ознайомлення з програмою 1 класу

Вересень

Вихователь – методист ДНЗ

Розроблення рекомендацій для батьків

Листопад

Вихователь – методист ДНЗ,

заступник директора з навчально-виховної роботи школи

Діагностика готовності переходу дітей старших груп до початкової школи

Березень, квітень

Практичний психолог ДНЗ

Складання програми реабілітації учнів «групи ризику»

Вересень

Практичний психолог ДНЗ,

практичний психолог школи

Робота з педпрацівниками

Бесіда за круглим столом з питань забезпечення наступності у діяльності ДНЗ

Жовтень

Завідувач ДНЗ

Взаємовідвідування уроків вчителів початкової школи та занять вихователів ДНЗ за програмою «Впевнений старт»

Листопад –

квітень

Вчителя початкових класів  вихователі ДНЗ

Робота з батьками

Зустріч вчителів початкових класів з батьками дітей 6 року життя, консультації

Лютий-Березень

Адміністрація СШ

День відкритих дверей у ДНЗ

Жовтень, лютий, квітень

Адміністрація ДНЗ

Консультація для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей

Протягом року

Практичний психолог ДНЗ,

практичний психолог школи

Робота з дітьми

Свято першого дзвоника

1 вересня

Вихователі старших груп ДНЗ:

Гриник М.Г.,

Гук І.М.,

Шептун К.О.,

Касьян Т.П.

Екскурсія до школи вихованців ДНЗ № 21 з метою ознайомлення з навчальними кабінетами та правилами під час навчання

Жовтень

Вихователі старших груп ДНЗ:

Гриник М.Г.,

Гук І.М.,

Шептун К.О.,

Касьян Т.П.

Проведення спільного свята «Осінь жовтокоса» за участю учнів 1-го класу

Жовтень

Музичний керівник, вихователь ДНЗ № 21, вчитель       СШ № 134

Спільне виготовлення ялинкових прикрас та розробка новорічних костюмів разом з учнями перших класів СШ № 134

Грудень

Вчитель початкових класів,

вихователі ДНЗ № 21

Свято «Останнього дзвоника» - екскурсія до школи

Травень

Адміністрація СШ № 134 та ДНЗ № 21

Проведення спільних тематичних тижнів з вчителями СШ № 134 «Шевченко – України син»

Березень

Вихователь – методист ДНЗ

Проведення екскурсії до шкільної бібліотеки та поповнення бібліотечки в старших групах книжками про школу

Січень

Вихователь – методист ДНЗ,

заступник директора з навчально-виховної роботи школи

Вивчення динаміки пізнавальної активності і довільності поведінки вихованців старших груп ДНЗ № 21

Квітень

Логопед, психолог СШ

Читання літературних творів про школу, створення умов для розгортання творчої гри «Школа»

Січень

Вихователі старших груп,

Логопед СШ

Проведення спільного конкурсу «Козацькі забави»

Квітень

Інструктор з фіз. культури ДНЗ, фіз. керівник СШ

Спільне Свято вишиванки

Травень

Вихователь-методист ДНЗ,

заступник директора з навчально-виховної роботи школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК  4

 

            ПЛАН РОБОТИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

             З  БЕЗПЕКИ  ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  УЧАСТНИКІВ

            ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

            НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

Організаційно-педагогічна робота

1

 Проводити аналіз стану охорони праці в ДНЗ (до наказу)

1 раз у рік

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко

2

Систематично планувати роботу з техніки безпеки та охорони праці в навчально-виховному процесі:

-          у повсякденному житті, різних видах дитячої діяльності;

-          проводити заняття з безпеки життєдіяльності дітей

1 раз на тиждень за календарним планом

Вихователі

3

Опрацювати «Закон про охорону праці»

 

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко,

Голова профспілки

 

4

Проводити масову роз'яснювальну і виховну роботу серед працівників ДНЗ та вихованців щодо профілактичного травматизму.

Постійно

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко,

Голова профспілки

 

Методична робота та контроль

5

Здійснювати контроль за виконанням заходів техніки безпеки та охорони праці.

Постійно

Члени комісії

6

Поновити кутки з Техніки безпеки і охорони праці.

До 10.09

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко,

Голова профспілки

 

7

Добирати приладдя для навчально-виховного процесу, дотримуючись вимог методики (заокруглені ножиці, тупі заокруглені ножі).

Постійно

Вихователі

8

Розробити план евакуацій дітей і працівників на випадок пожежі в ДНЗ.

Постійно

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко,

Зам. зав. по госп. част.

Скорозвон Т.А.

9

Систематично перевіряти справність обладнання для проведення занять із фізичної культури та дотримуватись страхування дітей на цих заняттях.

 

Систематично

Інст. з фіз. вих.

 

Робота з дітьми  та кадрами

10

Проводити роз'яснювальну роботу з працівниками і дітьми щодо попередження пожеж і загибелі людей.

Постійно

Зав. ДНЗ

Л.М.Давиденко,

Зам. зав. по госп. част.

Скорозвон Т.А.

11

Проводити роз'яснювальну роботу з працівниками і дітьми про дотримання техніки безпеки на воді.

Постійно

Ст. м/с

Трофименко Л.В.

Вихователі

12

Ознайомити дітей із правилами безпечної поведінки під час користування електроприладами.

Постійно

Вихователі

13

Проводити спортивні та фізкультурно-ігрові заходи з дітьми в спеціально відведених для цього місцях, дотримуючись вимог техніки безпеки.

Систематично

Інст. з фіз. вих.

Вихователі

14

Організувати тиждень БЖД.

3 рази на рік

 

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 5

 

ПЛАН РОБОТИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 ЩОДО  ОХОРОНИ ДИТИНСТВА

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Найменування заходів

Строк виконання

Відповідальні

 

Організаційно-педагогічна робота

Провести засідання ініціативної групи з охорони дитинства

з таких питань:                    

1. Затвердження плану роботи з охорони дитинства.

2. Про підтвердження функціональних обов’язків членів ради.

серпень

вихователь-методист

Провести засідання ініціативної групи з охорони дитинства за участю вихователів та розглянути питання:

1) Про обік вихованців пільгових категорій;

2)Про виявлення жорсткого відношення батьків до своїх дітей;

3) Попередження дитячого травматизму;

4) Про організацію безкоштовного

харчування вихованців пільгових категорій.

вересень

вихователь-методист

 

Вивчення нормативно-правових документів у сфері захисту прав дитини.   

           

Серпень-вересень

Завідувач, вихователь-методист

Умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі організувати з дотриманням Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей».

Постійно

Завідувач

Поліпшувати умови розвитку, виховання, реалізації творчих здібностей дитини.

 

 

Протягом року

Вихователь-методист

Сприяти організації повноцінного дозвілля дітей, розвитку їх природних здібностей.

 

Протягом року

Вихователь-методист

Поліпшувати стан здоров’я дітей шляхом оздоровлення та профілактики захворювань.

 

Постійно

Вихователі,

мед. сестра

Провести засідання ініціативної групи з охорони дитинства за участю вихователів та розглянути питання літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

                                                                                 

         

Травень

Вихователь-методист

 

Методична робота та контроль

Видати наказ про організацію безкоштовного харчування вихованців пільгових категорій, наказ про результати роботи з охорони дитинства в школі.

Серпень 2016 р.,

Серпень 2017 р.

Вихователь-методист

Скласти списки дітей  пільгових категорій

Серпень-вересень

Вихователь-методист

Поновити документи (акти, меддовідки, довідки про соціальне забезпечення) дітей та сімей пільгових категорій.

Протягом року

Вихователь-методист

Вивчати індивідуальні якості вихованців.

 

Протягом року

Практичний психолог, вихователі

Вести контроль за станом здоров’я вихованців

 

Постійно

Мед. сестра,

лікар

Забезпечувати контроль за якістю їжі та харчування.

Постійно

Завідувач,

мед. сестра

 

Робота з дітьми

Залучення дітей пільгових категорій до гурткової роботи.

Протягом року

Вихователь-методист

Корекційна та розвиваюча робота з дітьми «групи ризику»

 

Протягом року

Практичний психолог,

вихователі

Проведення свята до Дня Святого Миколая та новорічних свят

Грудень

Муз. керівники

Робота з обдарованими дітьми

Протягом року

Практичний психолог,

Вихователі, керівники гуртків

Корекційна та розвиваюча робота з дітьми пільгових категорій

Протягом року

Практичний психолог

 

Робота з батьками

Провести роз’яснювальну роботу серед батьків  щодо обов’язкового проходження медогляду вихованців для вступу до 1 класу.

Березень-квітень

Вихователі

Провести б/збори на теми зміцнення здоров’я, соціального захисту дітей.

Протягом року

Вихователі

Організація роботи батьківських лекторіїв з питань допомоги у вихованні дітей та ознайомлення з законодавством з охорони дитинства.

За потребою

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 6

 

ПЛАН-ГРАФІК

СВЯТ ТА РОЗВАГ, ТЕАТРАЛЬНИХ ДІЙСТВ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017/2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

М-ць

Вид роботи

Тематика

Вікова група

Відповідальний

Примітки

Вересень

Свято

 

 

Спортивна розвага

 

Розвага

 

 

Розвага

 

 

Тематичне заняття -розвага

«День знань»

 

 

«Веселі старти»

 

 

«Колосок» - театр іграшок за мотивами укр. нар казки.

«Віночок вити – життя любити»

 

«Осінь-чарівниця»

Старші групи

 

 

Діти дошкільного віку

 

Діти середнього дошк. віку

 

Діти молодшого віку

 

Діти дошкільного віку

 

Вихователь-методист,

муз. керівники

Інструктор з фіз. виховання

 

Муз. керівники, вихователі

 

Муз. керівники

 

 

Вихователі раннього віку

 

Жовтень

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

 

 

Розвага

 

 

Розвага

 

 

 

Сімейний конкурс

«У гості до зайчика»

 

 

««Ми нащадки козацької слави»

 

 

 

«Ярмарок»

 

 

«Осіння подорож»

 

 

 

«Осінній вернісаж»

Діти молодшого віку

 

Діти середнього та старшого дошк. віку

 

 

 

Діти старшого дошк. віку

 

Діти серед і молод. .дошк. віку

 

 

Діти старшого дошк. віку

Муз. керівники,

вихователі

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

 

Муз. керівники

 

 

Муз. керівники

 

 

 

Психолог,

вихователі

 

Листопад

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

Розвага

 

 

 

Спортивна розвага

 

 

Виховний захід

 

 

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

«Мої улюблені тварини»

 

«Кошенята»

 

 

«Капітошка і чарівна торбинка»

 

 

 

«Мандрівка в осінній ліс»

 

Виховний захід присвячений до дню пам`яті жертв Голодомору.

 

«Ріпка» - ляльковий настільний театр за мотивами нар. казки.

 

«Мандрівка на безлюдний острів»

Діти дошкільного віку

 

Діти мол. дошк.віку

 

 

Діти середнього дошк. віку

 

 

Діти середнього дошк. віку

 

 

Діти старшого дошк. віку

 

 

 

Діти мол. дошк.віку

 

 

Діти старшого дошк. віку

Керівник гуртка з англійської мови.

 

Інстр. з фіз. вихов.

 

Муз. керівники

 

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Муз. керівники

 

 

 

 

Муз. керівники

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Грудень

Розвага

 

 

Свято

 

 

Спортивна розвага

 

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

 

Розвага

«Святий Миколай, ти до нас завітай»

 

«Новорічні казки»

 

 

«Ми ростемо сильними та сміливими»

 

«Крижана та луб’яна»

 

 

«Конкурси, естафети»

 

 

«Нечемний вовк»

 

 

«Зимні забави»

 

 

 

«Поводження з вогнем» - ляльковий театр з БЖД.

 

Діти середнього та старшого дошк. віку

 

Всі вікові групи

 

 

Діти молодшого дошк.віку

 

 

Діти молодшого дошк.віку

 

Діти середнього дошк. віку

 

Діти середнього дошк. віку

 

Діти старшого дошк. віку

 

 

Діти старшого дошк. віку

Муз. керівники

 

 

Муз. керівники,

вихователі

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Муз. керівники

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Муз. керівники

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Муз. керівники

 

 

Січень

Розвага

 

 

 

Розвага

 

 

 

 

Розвага

 

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

Спортивне свято

 

 

 

«Пори року»

 

 

 

«Пригоди зайчати» -- лялькова вистава з валеології. лялькова вистава з валеології.

 

«Рукавичка»

 

 

«Різдвяні забави» - святкове дозвілля.

 

 

«Рухливі ігри»

 

 

«Малі Олімпійські ігри»

 

 

 

Діти середнього та старшого дошк. віку

 

 

Діти молодшого дошк. віку

 

 

 

Діти середнього  дошк.віку

 

Діти середнього та старшого дошк. віку

 

 

Діти молодшого дошк.віку

 

Діти середнього та старшого дошк. віку

 

 

 

Керівник гуртка з англійської мови.

 

 

муз. керівники,

 

 

 

 

Муз. керівники

 

 

Муз. керівники, вихователі

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Лютий

Розвага

 

 

Розвага

 

 

Тематичне заняття -розвага

 

Спортивна розвага

 

 

 

Розвага

 

 

Розвага

«Стрітення»

 

 

«Здорова дитина – щаслива родина»

 

«Рукавичка на англійській мові»

 

 

«Країна дорожніх знаків»

(До тижня БЖД)

 

 

«Зимова прогулянка»

 

 

«Свято української пісні»

Діти старшого дошк. віку

 

Діти середнього дошкільного віку

 

Діти дошкільного віку

 

 

Діти дошкільного віку

 

 

 

Діти раннього віку

 

 

Діти молодшого  віку

 

Муз. керівники

 

 

Психолог і вихователі

 

Керівник гуртка з анг. мови

 

 

Інстр. з фіз. виховання,

 

 

 

Муз. керівники

 

 

Муз. керівники, вихователі

 

Березень

Свято

 

 

Розвага

 

 

 

 

Спортивна розвага

 

Спортивна розвага

 

Спортивна розвага

 

Розвага

 

 

Розвага

 

 

Розвага

«Весна іде – мамине свято веде»

 

«Пам`ятаючи  Тараса» тематичний вечір присвячений дню народженнюТ.Г.Шевченка.»

 

«Ланцюжок пригод»

 

«Мамо, тато і я спортивна сім’я»

 

 

«Хто швидше?»

 

 

«Малята і звірята»

 

 

«Традиції моєї родини»

 

«День зустрічі птахів»

 

Всі вікові групи

 

 

Діти старшого дошк. віку

 

 

 

Діти середнього дошкільного віку

 

Діти старшого дошк. віку

 

Діти молодшого дошк.віку

 

Діти  дошк. віку

 

 

Діти середнього дошкільного віку

 

Діти середнього дошк. віку

Муз. керівники,

вихователі

 

Муз. керівники, вихователі

 

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Керівник англійського гуртка.

Психолог, вихователі

 

Муз. керівники

 

Квітень

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

 

День здоров’я

 

Спортивне свято

 

Спортивна розвага

 

 

Розвага

 

 

 

Розвага

 

 

«Великдень»

 

 

«Ми зі спортом дружимо»

(До тижня БЖД)

 

«Всесвітній день здоров’я»

 

«Свято м’яча»

 

 

«День посмішки»

 

 

 

«На бабусиному подвір`ї» - розвага для малят

 

«Маша і Ведмідь» -лялькова вистава по БЖД

 

 

Діти дошкільного віку

 

Діти дошкільного віку

 

 

Всі вікові групи

 

 

Діти молодшого дошк.віку

 

Діти середнього дошкільного віку

 

 

Діти раннього віку

 

 

 

Діти середнього дошкільного віку

 

Муз. керівники,

вихователі

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

Муз. керівники

 

 

 

Муз. керівники

 

 

Травень

Виховний захід

 

Розвага

 

 

 

Розвага

 

 

Спортивна розвага

 

Свято

 

 

Розвага

 

 

Розвага

 

 

 

Спортивна

розвага

«День пам`яті та примирення»

 

«Велика родина – щаслива сім’я» - родинне свято

 

«Чарівна краса вишиванки»

 

«На нашому подвір’ї»

 

 

«Випускний ранок»

 

 

«Квітка емоцій»

 

 

«Термок»

 

 

 

«Ігри з повітряними кулями»

Діти старшого дошк. віку

 

Діти середнього дошк. віку

 

 

Діти молодшого віку

 

Діти дошкільного віку

 

Діти старшого дошк. віку

 

Діти дошкільного віку

 

Діти дошкільного віку

 

 

Діти молодшого та середнього дошк.віку

Муз. керівники,

вихователі

 

Муз. керівники,

вихователі

 

 

Муз. керівники

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

Муз. керівники, вихователі

 

Психолог

 

 

Керівник гуртка з анг. мови

 

 

Інструктор з фіз. виховання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 7

 

 

ПЛАН РОБОТИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Заходи

Строки

Відповідальні

 

І. Пошук і відбір обдарованих дітей

1.

Створення й відновлення інформаційного банку даних про здібних й обдарованих дітей (діагностика дітей, анкетування батьків, аналіз спостережень вихователів і педагогів-фахівців)

 

Щорічно

   Психолог,

Методист,

    педагоги

2.

Відстеження динаміки особистісного, інтелектуального й творчого розвитку дітей відповідно до виду здібностей

Листопад

Травень

щорічно

Психолог

Методист

Педагоги-спеціалісти

 

ІІ. Психологічне забезпечення

1.

Адаптація нових діагностичних методик й уточнення критеріїв відбору здібних й обдарованих дітей

Щорічно

Психолог

Методист

педагоги

2.

Здійснення системи психокорекційної й розвивальної роботи в міжособистісних стосунках: дитина-батько; дитина-дорослий; дитина-дитина

 

Щорічно

 

Психолог

Методист

Педагоги

3.

Формування вміння дітей адаптуватися до соціального середовища («Я - сам», «Я - дорослий», «Я - однолітки»)

 

Щорічно

 

Психолог

Педагоги

4.

Навчання дітей, педагогів, батьків аутогенних технік зняття негативних наслідків інтенсивних навантажень

 

Щорічно

Методист, психолог

 

ІІІ. Методичне забезпечення

1.

Ознайомлення з функціональними обов’язками педагогів щодо виконання плану

Початок

навчального року

Завідувач

Методист

2.

Здійснення професійного відбору кадрів за допомогою діагностування мотиваційної спрямованості, творчих здібностей педагогів і складання діагностичної карти педагогічних працівників

 

Щорічно

 

Завідувач

Методист

Педагоги

3.

Створення творчої групи з проблеми «Обдарована дитина»

Щорічно,

вересень

Завідувач

Методист

4.

Підбір літератури й розробка питань для самоосвіти педагогів з проблеми «Виявлення й розвиток здібностей дітей»

 

 

Щорічно

Методист,

Психолог,

Педагоги

5.

Придбання методичних посібників і виготовлення до них дидактичних і розвивальних матеріалів для роботи з дітьми

 

Щорічно

Завідувач

Методист

Педагоги

6.

Складання картотеки літератури й дидактичної допомоги для роботи з обдарованими дітьми

Щорічно

Методист,

Педагоги

7.

Організація постійно діючої виставки й огляд новинок методичної літератури й матеріалів періодичної преси на допомогу педагогам з метою вирішення проблеми розвитку

здібностей дітей

 

Щорічно

 

 

Методист

8.

Індивідуальне й групове консультування з питань роботи зі здібними дітьми

1 раз на місяць

Методист,

Психолог

9.

Вивчення й впровадження в роботу з дітьми вітчизняних і закордонних педагогічних технологій з метою виявлення обдарованих і розвитку здібних дітей

 

Щорічно

Методист

Психолог

10.

Система теоретичних семінарів, семінарів-практикумів, психологічних тренінгів з теорії та практики роботи з обдарованими дітьми

Згідно з планом

Завідувач Методист

Психолог

11.

Проведення системи тренінгових занять щодо удосконалення техніки педагогічного спілкування

    2017-2018 р.

Музичний

керівник

 

ІV. Організаційно-педагогічна робота

А. Робота з дітьми

1.

Продовжувати роботу з дітьми дошкільного віку за профільними напрямками:

  • художньо-естетичним (художньо-творча діяльність, хореографія, музика)
  • інтелектуального розвитку
  • фізкультурно-оздоровчим і спортивним (художня та спортивна гімнастика, масаж)
  • раннє навчання іноземної мови (англійська мова)
  • еколого-краєзнавчого

 

Щорічно

 

Завідувач

Методист

Психолог

Педагоги-

фахівці

2.

Розробка індивідуальних програм розвитку обдарованих дітей відповідно до виду обдарованості

При виявленні

Психолог

Методист

3.

Розвиток здібностей дітей мікрорайону, що не відвідують дошкільні заклади:

  • інтелектуальних (підготовка до школи)- безкоштовні освітні послуги;
  • спеціальних (хореографія, англійська мова)

 

Щорічно

 

Завідувач

Педагоги

4.

Організація гнучкого режиму діяльності дітей у дошкільному закладі, профілактика перевтоми

 

Щодня

Завідувач

Методист

Психолог

5.

Створення умов для участі дітей у виставках, конкурсах, змаганнях, організація дозвілля, спектаклів, персональних виставок, бенефісів обдарованих дітей

 

Щорічно

 

Завідувач

Методист

Психолог

Б. Наступність у роботі з початковою школою

1.

Проблемний аналіз спільної роботи дошкільного закладу й шкіл для корекції діяльності з розвитку здібних дітей

Вересень

щорічно

Директор ЗОШ

Методист

2.

Вивчення рівня «шкільної зрілості» дітей шостого року життя; складання психолого-педагогічних карт

Березень-

Травень

щорічно

Психологи

Вчителі

початкових

класів

3.

Спільний з педагогами шкіл «круглий стіл» з проблеми «Створення умов реалізації творчих здібностей дітей у дитячому саду й школі»

За планом

на навчальний рік

Директори

Методист

Педагоги

В. Робота з родиною

1.

Проведення щорічних «Днів відкритих дверей» за темами:

-          «Говорять наші діти»;

-          «Наші діти – як у лузі квіти»;

-          «Інтелектуальний розвиток дітей в умовах дитячого саду й родини»;

-          «Краса рідного краю – виховання духовності»

 

Щорічно

Квітень,

Листопад

 

Директор,

Методист,

Психолог,

Вихователі,

Учителі

2.

Інформаційно-консультативна допомога батькам з розвитку творчих здібностей дітей

 

Щорічно

травень

Директор

Завідувач

3.

Обговорення на батьківських конференціях питань з проблеми «Творчість і дитина: система виховання творчої особистості»

За підсумками діагностики

запит батьків

щорічно

Психолог

Методист

Педагоги

4.

Виставки. Концерти. Конкурси

Щорічно

Директор

Методист

Педагоги-

спеціалісти

Г. Зовнішні зв’язки

1.

Здійснення співробітництва з:

а) соціальними інститутами дитинства (спортивні школи, басейни, будинок творчості, музична школа, загальноосвітні школи, студії, Палаци культури, інші дошкільні заклади)

б) закладами охорони дитинства (дитяча поліклініка)

в) науково-методичними закладами (Дніпропетровський інститут післядипломної освіти, міський МЦ)

г) культурно-естетичні центри (музеї, театри, виставочний зал, планетарій)

 

По мірі необ-

хідності

 

Директор

Методист

Педагоги

2.

Інформування громадськості про досягнення дітей (участь у виставках і конкурсах)

 

 

 

 

 

 

Щорічно

 

Завідувач

V. Контрольно-аналітична робота

1.

Вивчення на педагогічних радах питань пошуку й розвитку обдарованих й здібних дітей

1 раз на рік

Завідувач

Методист

Психолог

Педагоги

2.

Моніторинг процесу й результатів роботи фахівців профільних напрямків за підсумками відповідних періодів («зрізи», звіти, тематичні перевірки)

 

Двічі на рік

 

Психолог

Педагоги

3.

Координація діяльності вихователів і педагогів-фахівців у різних формах співробітництва (взаємовідвідування, педагогічні консиліуми, методичні тижні тощо)

 

Щорічно

 

Методист

Психолог

Педагоги

4.

Оцінка ефективності використання психологічних діагностик, педагогічних технологій, методик і розвивальних програм

 

У міру

запровадження

Методист

Психолог

Педагоги

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 8

 

ПЛАН РОБОТИ

З МОЛОДИМИ СПЕЦІАЛІСТАМИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Примітки

1.

Закріплення за молодими педагогами досвідчених педагогів-наставників

Вересень

Вихователь-методист

 

2.

Створити необхідні умови для самоосвіти молодого вихователя:

а) Зробити підбір методичної та довідкової літератури;

б) Ознайомити з орієнтовним переліком проблем та формами завершення роботи над питанням по самоосвіті

Протягом року

Вихователь-методист

 

3.

Розробити:

       - пам’ятку наставнику.

       - рекомендації щодо підготовки молодого педагога  до заняття з дітьми.

Вересень

Вихователь –методист

 

 

4.

Вивчення молодими фахівцями документів МОН, законів, Базового компонента дошкільної освіти України та освітніх програм.

Вересень   далі протягом року

Молоді

педагоги

 

5.

Бесіда з питань організації навчально-виховного процесу і планування освітнього процесу

Вересень

Вихователь –методист

 

 

6.

Індивідуальні бесіди щодо планування роботи на наступний день.

Вересень

Вихователь –методист

 

7.

Ознайомити молодих педагогів з ППД та іншими матеріалами, які є в методичному кабінеті.

До 01.10.2017

Вихователь –методист

 

 

8.

Познайомити педагогів із новинками науково-методичного характеру,опублікованими у фахових періодичних виданнях, виготовлення дидактичного матеріалу, самоосвіта

Протягом року

Завідувач,

вихователь-методист, наставники

 

9.

Тестування молодих педагогів на виявлення рівня знань методик, програм, нормативної бази

Жовтень

Наставники

 

10.

Організувати відвідування молодими педагогами  занять та виховних заходів колег та свого наставника.

Упродовж року

Вихователь- методист, наставники,

педагоги,

спеціалісти ДНЗ

 

11.

Співбесіда  про труднощі у роботі, здобуті успіхи.

Щомісяця

Вихователь-методист,

наставники

 

12.

Допомога у створенні батьківських куточків та добору інформації до них.

1р\міс

Вихователь-методист, наставники

 

13.

Контроль за організацію та проведенням занять, дотриманням режимних моментів.

Жовтень –Травень

Завідувач, вихователь-методист

 

14.

Контроль за веденням документації.

1р\міс

Вихователь-методист

 

15.

Контроль за веденням номенклатури справ вихователя.

1р\кв

Завідувач,

вихователь

методист

 

16.

Аналіз конспектів занять, складених молодими педагогами.

1р\тижд.

Вихователь-методист,

наставники

 

17.

Спостереження за роботою молодих педагогів під час:

-        різних видів дитячої діяльності;

-        занять;

-        режимних моментів;

-        формування культурно-гігієнічних навичок;

-        організації освітньої роботи;

-        підготовки до занять.

1р\міс

 

Вихователь-методист, наставники

 

18.

Участь у методичних заходах ДНЗ:

-        відвідування семінарів, практикумів;

-        відвідування майстер-класів;

-        вивчення досвіду роботи наставника, інших педагогів закладу, району.

Протягом року

згідно річного плану

Молоді педагоги

 

19.

Проведення консультацій-діалогів для молодих спеціалістів щодо використання в своїй роботі інноваційних технологій.

Протягом року

Вихователь-методист

 

20.

Розробити анкети та провести анкетування з виявлення теоретичної підготовленості та професійної активності молодого педагога

Січень

Вихователь-методист,

наставник

 

21.

Провести співбесіду за результатами роботи протягом місяця, кварталу

 

Кінець місяця, кінець кварталу

Вихователь-методист

 

22.

Анкетування «Проблеми, запити, побажання»

Квітень

Вихователь-методист

 

23.

Моніторинг якості роботи молодих вихователів.

квітень-травень

Завідувач, вихователь-методист,

наставники

 

24.

 Звіт про результати  роботи з молодими педагогами

Травень

Вихователь-методист, наставники

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ДОДАТОК 9

            ПЛАН РОБОТИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

             З  ДІТЬМИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ТА ЇХ БАТЬКАМИ НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

             

з/п

Назва заходів

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

З метою виявлення дітей, які неохоплені дошкільною освітою, створити робочі групи для обліку дітей, забезпечити належні умови для їх роботи. 

Вересень

Вихователь-методист ДНЗ

 

2

Скласти список дітей не охоплених дитячими закладами, з метою запрошення їх до ДНЗ.

Вересень

Вихователь-методист ДНЗ,

Вихователі ДНЗ

 

3.

Організувати роботу по відвідуванню сімей, в яких ростуть діти дошкільного віку з метою їх залучення до ДНЗ: 

·     надати інформаційну консультацію батькам про Закон України «Про дошкільну освіту»; 

·     провести анкетування батьків за темою «Чи потрібен дитині дитячий садок?»; 

·     провести роз’яснювальну роботу щодо переваг підготовки дітей до школи в умовах дошкільного навчального закладу; 

·     розмножити та розповсюдити серед батьків візитні картки за темою «Знайомтесь ближче: ДНЗ № 21». 

Жовтень

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист ДНЗ

 

4

Організувати зустріч спеціалістів:

«Запитуйте – відповідаємо»

Жовтень

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист ДНЗ, Лікар

 

5

Організувати Дні відкритих дверей, свята, розваги, виставки дитячої творчості із залученням неохоплених дітей та їх батьків з метою ознайомлення їх з діяльністю дітей в ДНЗ. 

Протягом року

Завідувач ДНЗ

Вихователь-методист ДНЗ

 

5

Надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, діти яких не відвідають дошкільний заклад.

Протягом року

Працівники ДНЗ

 

6

Проводити діагностування дітей,що не відвідують заклад.

Протягом року

Практичний психолог ДНЗ

 

7

Організувати виставки посібників для занять з дітьми дошкільного віку. 

Продовж року

Вихователь-методист ДНЗ, вихователі ДНЗ

 


 


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 10

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

№ з/п

Вид вивчення

 

Напрямки вивчення та його зміст

Термін проведення

 

Форма підведення підсумків

Розгляд результатів

Відпові-дальний

При-

мітки

1.

Комплексне вивчення

Вивчення навчально- виховного процесу в старшій групі

Грудень 2017 р.

Наказ

Нарада

Вихователь-методист

 

Підготовка дітей до навчання у школі

Травень

2018 р.

Довідка

Педрада

Вихователь-методист

 

Підготовка груп до нового навчального року

Серпень

2018р.

Довідка

Педрада

Завідувач,

Вихователь-методист

 

2.

Тематичне вивчення

Вивчення стану мовленнєвої діяльності дошкільника (всі групи дошкільного віку)

Жовтень

2017 р.

Довідка

До відома

Вихователь-методист

 

Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку

Листопад

2017 р.

Довідка

До відома

Вихователь-методист

 

Вивчення стану розвитку художніх здібностей дітей дошкільного віку

Березень

2018 р.

Інформація

До відома

Вихователь-методист

 

3.

Вибіркове вивчення

Вивчення стану виконання рішень педагогічних рад

Протягом року

Інформація

Педрада

Завідувач, вихователь-методист

 

Аналіз стану роботи використання театралізованої діяльності в роботі з дітьми

Лютий

2018 р.

Довідка

Педрада

Вихователь-методист

 

Робота з молодими педагогами. Наставництво.

Лютий

2018 р.

Інформація

До відома

Завідувач,

вихователь-методист

 

Створення розвивального життєвого простору в дошкільному закладі за освітніми лініями БК.

Квітень 2018 р.

Довідка

До відома

Вихователь-методист

 

Вивчення стану адаптації новоприбулих дітей

Вересень

2017 р.

До відома

 

Практ.

психолог, мед. сестра старша

 

Робота пед. колективу з малозабезпече-

ними, неповними, неблагонадійними сім’ями з метою вироблення єдиного підходу до виховання та навчання

Травень

2018 р.

Інформація

До відома

Завідувач,

Вихователь-методист

 

Вивчення стану роботи педагогів щодо самоосвіти

Березень

2018 р.

Інформація

Нарада

Вихователь-методист

 

Стан документації вихователів  дошкільного навчального закладу

Грудень

2017 р.

Інформація

До відома

Вихователь-методист

 

Ведення документації педагогів:

практичного психолога

-          муз керівників,

-          інструктора з фізичного виховання, керівника гуртка

Січень

2018 р.

Інформація

До відома

Вихователь-методист

 

4.

Оперативне вивчення

Готовність груп та педагогів до проведення занять та режимних моментів, ведення документації

Вересень

2017 р.

Наказ

Нарада

Вихователь-методист

 

Організація самостійної пізнавальної діяльності

Січень

2018 р.

Експрес-аналіз

До відома

Вихователь-методист

 

Контроль за харчуванням :

-      Якість продуктів,

-      Дотримання терміну зберігання,

-      Норми видачі їжі    на групу.

Червень

2018 р.

Інформація

До відома

Завідувач

 

5.

Попереджувальне вивчення

Готовність педагогів до робочого дня

Протягом року

Інформація

До відома

Вихователь-методист

 

Виконання режиму дня

Протягом року

Інформація

До відома

Виховательметодист, мед. сестра старша

 

Контроль за проведенням загартування дітей:

- прийняття сонячних та повітряних ванн,

- миття ніг після прогулянки,

- систематичне проведення ранкової гімнастики та гімнастики пробудження

 

Липень

2018 р.

Інформація

Нарада

Виховательметодист, мед. сестра старша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 11

 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКІВ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА

«WE LEARN ENGLISH»

 

День тижня

Час проведення

№ групи,

вік дітей

П.І.Б. керівника гуртка

Понеділок

Організаційно-методичний день

Сімволокова Наталія Олексіївна

Вівторок

15:20-15:50

16:00-16:30

№ 1,6-й р. ж.

№ 2,6-й р. ж.

Сімволокова Наталія Олексіївна

Середа

15:20-15:50

16:00-16:30

№ 7,6-й р .ж.

№ 8,6-й р. ж.

Сімволокова Наталія Олексіївна

Четвер

15:20-15:50

16:00-16:30

№ 1,6-й р. ж.

№ 2,6-й р. ж.

Сімволокова Наталія Олексіївна

П’ятниця

15:20-15:50

16:00-16:30

№ 7,6-й р. ж.

№ 8,6-й р. ж.

Сімволокова Наталія Олексіївна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 12

 

ПЛАН РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Тема: «Патріотичне виховання дошкільників – одне з основних завдань дошкільного закладу»

 

Склад творчої групи:

 

Чирук Г.Ю. – вихователь-методист;

Сорока Н.В. – муз. керівник;

Коломоєць Т.О. – вихователь;

Шевченко Ю.В. - вихователь;

Матвєєва С.М.- практичний психолог

Описание: /Files/images/2016/123.png

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

І. Організаційно-методична робота

1

Систематизувати нормативно-правові та методичні документи з питань патріотичного виховання.

Вересень

Завідувач, вихователь-методист

2

Забезпечити висвітлення заходів національно-патріотичної спрямованості, які реалізуються закладом на сайті ДНЗ.

Впродовж року

Вихователь-методист

3

Поповнити інформаційному наповненню осередків національної символіки в кожній віковій групі.

Постійно

Педагогічний колектив

4

Провести тиждень української мови «Говоримо українською мовою».

Листопад

Вихователь-методист

5

Скласти план роботи з дітьми за тематичними блоками: - Історія міста.(Назва. Вулиці нашого міста. Найбільша площа. Визначні місця нашого міста. Герб міста. Які символи на ньому зображені. Видатні люди рідного міста.) - Праця дорослих. Підприємства нашого міста. - Природа. Відпочинок у нашому місті. -Культура рідного міста. - Захисники нашого міста. Хто слідкує за порядком і добробутом людей.

Впродовж року

Вихователь-методист, творча група

6

Провести літературне свято-конкурс читців поезії Т.Г. Шевченка.

Березень

Вихователь-методист

7

Відзначення державних свят: - День Незалежності; - День захисника Вітчизни; - День захисту дітей.

24 серпня 14 жовтня 1 червня

Завідувач, вихователь-методист

8

Відзначення народних свят: - «Осінь, осінь, в гості просим»; - «Де коза ходить , там жито родить»; - «Великоднє свято».

Жовтень Грудень Січень Квітень

Педагогічний колектив

9

Провести тематичний тиждень: «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!».

Травень

Вихователь-методист

ІІ. Робота з педагогами

10

Взяти участь у акціях: - обласна осіння ярмарка-виставка; - виставка малюнку «Моє місто» - до Дня міста.

 

Педагогічний колектив

11

Провести семінар-практикум «Рідний край знати – свій народ шанувати»

Листопад

Вихователь-методист

12

Скласти методичні рекомендації для педагогів по ознайомленню дітей з: - кросворд-загадкою «Українські народні казки» - «Родинним деревом та родоводом; - Абетка народного фольклору «Люби і знай свій рідний край».

Грудень Січень

Вихователь-методист, творча група

13

Організувати серед вихователів конкурс на кращу презентацію методичної розробки з патріотичного виховання «Рідний край знати – свій народ шанувати»

Квітень

Вихователь-методист

Робота з дітьми

14

Залучити дітей до участі у міських святах та акціях.

Протягом року

Вихователь-методист

15

Змагання -  «Козацька слава ніколи не вмирала».

Лютий

Інструктор з фізкультури

16

Долучити дітей до участі в тематичних виставках по групах: - «Моя країна Україна». - «Без сім’ї немає щастя на землі». - «Знай і люби свій рідний край». - «Біля білої брами зими». - Ось недалечко червоне яєчко . - Тато, мама та я талановита сім’я.

Жовтень Грудень Лютий Квітень Травень

Вихователь-методист

17

Проводити тематичні заняття з патріотичного виховання .

1 раз на місяць

Вихователі

18

Провести флешмоб (театралізоване свято) «Ми за мир у світі всьому».                      

Травень

Музичні керівники

ІV. Робота з батьками

19

Зустрічі в родинній світлиці «В.О. Сухомлинський про виховання дітей у сім’ї».

1 раз на квартал

Вихователь-методист

20

Анкетування з метою виявлення знань про патріотичне виховання дітей.

Жовтень

Вихователь-методист

21

Залучення батьків до організації виставок дитячих робіт, конкурсів, свят, розваг, літературних вечорів.

Протягом року

Педагогічний колектив

22

Виготовити буклетів, папок-пересувок з питань патріотичного виховання.

Протягом року

Вихователь-методист Виховател

23

Підготувати поради та рекомендації для батьків на тему: «Виховуємо патріотів змалечку».

Протягом року

Вихователь-методист

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 13

 

ПЛАН РОБОТИ

            КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

            «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 21» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

 

Заходи

Термін виконання

Відповідальний

1

Ознайомлення з анамнезом, медичними і психолого-педагогічними документами дитини.

до 10.09

старша медична сестра,

практичний психолог

2

Проведення обліку дітей з особливими освітніми потребами.

до 12.09

старша медична сестра,

практичний психолог

3

Опрацювання нормативно-правової бази, публікацій щодо інклюзивного навчання

 

вересень

вихователі

4

Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Система роботи з дітьми з особливими освітніми потребами».

вересень травень

завідувач

вихователь-методист

старша медична сестра

практичний психолог

інструктор з фіз. вих.

вихователі

5

Провести консультацію «Інклюзивне навчання – перші кроки в Україні»

 

жовтень

вихователь-методист

6

Проведення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами:

ü  інтеграція дитини з вадами розвитку в освітній процес групи;

ü  спостереження за емоційним  та фізичним станом особливої дитини;

ü  діагностика (опитування) дітей з метою визначення рівня їх розвитку та створення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини;

ü  координація загальної діяльності дитини з особливими освітніми потребами, дозування її навантаження;

ü  створення оптимальних умов та підготовка предметно-ігрового розвивального середовища для занять дитини з особливими освітніми потребами;

протягом року

завідувач

вихователь-методист

старша медична сестра

практичний психолог

 

7

Складання методичних рекомендацій (методичних порадників) з питань організації освітньої роботи з дітьми з особливими освітніми  потребами.

вересень

вихователь-методист

8

Підбір та організація виставки навчально-методичного забезпечення освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами.

3р\рік

вихователь-методист

9

Розробка критеріїв оцінювання досягнень особливої дитини.

Моніторинг освітньої діяльності.

вересень

січень

травень

практичний психолог вихователь-методист вихователі

10

Апробація інноваційних форм, методів, технологій роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

пр. року

педколектив

11

Контроль стану здійснення психолого-медико-педагогічного супроводу дітей  з особливими освітніми потребами.

3р\рік

завідувач

вихователь-методист

старша медична сестра

12

Розгляд питання впровадження  інклюзивної освіти дошкільників на педагогічній раді з прийняттям відповідних рішень.

травень

завідувач

13

Висвітлення проблем інклюзивної освіти на сайті КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 21» ДМР

протягом року

завідувач

вихователь-методист

практичний психолог ст. старша медична сестра

вихователі

інструктор з фіз. вих.