Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21» Дніпропетровської міської ради

Звіт керівника за 2017-2018 н.р.

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) № 21»

Дніпровської міської ради

перед батьками, колективом та

громадськістю за 2017-2018 н.р.

   

          Від 11.06.2018

          Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

          Мета:

          Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

          Завдання звітування:

          1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

          2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

          Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21» Дніпровської міської ради: 49080, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дементьєва, 4, телефон 8(056)375-12-04 E-mail: kzo[email protected]gmail.com. Діє з 26.12.1986р., проектна потужність на 250 місць.   Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

          В 2017-2018 н.р. ДНЗ був укомплектований таким чином:

          Групи раннього віку (3 рік життя) – 3 групи

          Групи молодшого дошкільного віку (4 рік життя) – 3 групи

          Групи середнього дошкільного віку (5 рік життя) – 3 групи

          Групи старшого дошкільного віку (6 рік життя) – 4 групи

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

- Базового компоненту /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.         

           Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями розвитку.

          Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 17.30.

          Мова навчання – українська.

          Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів, групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище. Кожна вікова група має свій ігровий майданчик з ігровим обладнанням і спортивними спорудами, є спортивний майданчик. На території ДНЗ є відокремлені куточки, де діти можуть гратися або працювати наодинці чи невеличкими групами, забезпечено простір для ігор, занять, відпочинку дітей. Приміщення і споруди мають естетичний вигляд, безпечні для малюків, зберігаються дбайливо. Обладнання та  споруди на майданчиках підтримуються в естетичному та безпечному вигляді. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 

Аналіз педагогічного складу

          ДНЗ повністю укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 26 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 2 музичних керівника, 1 курівник гуртка, 21 вихователь.

           Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

Звання «вихователь-методист» має 1 педагог, «спеціаліст І категорії» – 1 педагог,  нагороджені знаком «Відмінник освіти» – 1.

         За рівнем освіти педагоги мають:

Вищу педагогічну освіту – 7  

Середню-спеціальну педагогічну освіту – 19

Без педагогічної освіти – 0

        За стажем педагогічної діяльності:

-       2   молодих спеціалістів зі стажем роботи до 5 років;

-       9   педагогів зі стажем роботи від 5 до 10років;

-       5   педагога – зі стажем роботи від 10 до 15 років;

-       2   педагогів – зі стажем роботи від 15 до 20 років;

-       8   педагогів  мають стаж більше 20років. 

       За віком:

5     – до 35 років;

11   – до 45 років;

10     – після 45 років.

         З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Так протягом навчального року вихователі Гук І.М, Борсюк Л.В., Кривошея Т.Г., Енгельс-Гельб А.М. пройшли курси підвищення кваліфікації.

          Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2018 році було атестовано 5 педагогічних працівників: вихователі – Заболотня С.А. (Відповідність займаній посаді. Присвоєння 11 тарифного розряду), Вигонюк С.О (Відповідність займаній посаді. Присвоєння 11 тарифного розряду), Коломоєць Т.О. (Відповідність займаній посаді. Присвоєння 11 тарифного розряду), Шевченко Ю.В. (Відповідність займаній посаді. Присвоєння 11 тарифного розряду), музичний керівник Сорока Н.В. (Відповідність займаній посаді. Підтвердження раніше встановленої вищої категорії «спеціаліст вищої категорії»).

          Протягом 2017-2018 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Завідувач ДНЗ завжди підтримує та стимулює творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

 

Управлінська діяльність

          Управлінська діяльність у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативно-інструктивних документів.

          Безпекою життєдіяльності охоплено роботу всіх вікових груп, що зазначено у відповідному розділі річного плану дошкільного закладу.

          З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

          Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

          У 2017-2018 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

          Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики. Педагоги успішно запроваджували принципово нові стратегії розвитку системи дошкільної освіти України.

          Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

          Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров´я наших вихованців. Ці питання завжди на особливому контролі. У цьому аспекті працювали старша медична сестра, лікар, вихователь – методист.

          Адміністрація закладу багато уваги приділяє стану соціально-психологічного мікроклімату в колективі, всіляко сприяє його покращенню.

 

Методична робота

          З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

          Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

          Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2017-2018 н.р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо – та відеоматеріалів.

          Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

          Відповідно до основних завдань педагогічного колективу з питань навчання та виховання дітей було встановлено контроль за навчально-виховною роботою в групах та надання методичної допомоги. Протягом навчального року здійснювались різні види контролю:

♦ Стан готовності групи до нового навчального року;

♦ Ведення педагогічної документації. Зміст та якість перспективного та календарного планування;

♦ Стан освітнього процесу в групах раннього віку;

♦ Медико-педагогічний контроль;

♦ Аналіз рівня розвитку вихованців старших груп;

♦ Стан роботи ДНЗ з патріотично-морального виховання дітей;

♦ Логіко-математичний розвиток дошкільників. Організація роботи з сенсорного виховання;

♦ Організація харчування дітей в старших групах. Культурно-гігієнічні навички дітей;

♦ Дотримання педагогами рухового режиму та якість проведення режимних моментів протягом дня;

♦ Оформлення в групах народознавчих куточків;

♦ Форми роботи з дітьми щодо підготовки Новорічних свят. Безпека життєдіяльності під час проведення свят;

♦ Сюжетно-рольові ігри, їх взаємозв’язок із тематикою, ознайомлення з навколишнім та художньою літературою;

♦ Організація харчування дітей в молодших та середніх групах;

♦ Підготовка та проведення занять вихователями;

♦ Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у ДНЗ;

♦ Організація педагогами праці дітей у природі;

♦ Дотримання режиму дня;

♦ Сформованість культурно-гігієнічних навичок під час харчування у дітей ясельної групи.

          У ДНЗ  проводилися педагогічні заходи:  педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, педагогічні читання, диспути.

        Систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ, які здійснювалися через оперативний контроль за використанням режиму дня, змін видів  діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби.

          Згідно плану роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р. використовувалися колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

          Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

          У ДНЗ№ 21 створено свій сайт. Щотижня проводилося оновлення його змісту, поповнювалися  матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, повідомлялося щоденне меню, висвітлювалася методична робота та масові заходи з описом та світлинами. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватися до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних умінь.

          Згідно річного плану пройшли 4 педагогічних ради («Аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий рік та основні педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2017-2018 н.р.», «Патріотичне виховання старших дошкільників засобами художнього слова», «Формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми та дорослими», «Аналіз навчально-виховного процесу дошкільного закладу за 2017-2018 навчальний рік. Підготовка до проведення літнього оздоровчого періоду») на яких визначали напрямки подальшої  роботи дошкільного закладу, розглядали актуальні питання життя ДНЗ, аналізували діяльність колективу, організовували виставки, презентації дидактичного матеріалу, конкурси.

          Протягом року проводились консультації для вихователів, для батьків. («Виховання дітей дошкільного віку здійснюється в сім'ї та в ДНЗ», «Особливості дихання дітей або все про дихання дитини», «Патріотичне виховання дошкільників на заняттях з музичного виховання», «Інформаційно –консультативна допомога батькам з розвитку здібностей дітей», «Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників», «Вплив музики на психічну діяльність дитини», «Трудове виховання дітей», «Ігровий підхід до розвитку рухових навичок дошкільників», «Навіщо дитині ляльковий театр», «Трудові доручення вдома і в дитячому садку», «Розвиток мовленнєвого дихання у дошкільників», «Планування й організація оздоровчої роботи з дітьми влітку».

          Протягом навчального року педагоги ДНЗ були активними учасниками засідань міських  методичних комісій, семінарів-практикумів, майстер-класів з метою розвитку педагогічної майстерності.

          Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

          В ДНЗ проводяться такі свята, як: «Обжинки», «Козацькі розваги», «Новий рік», «Масляна», «Свято мами», «Великдень», «Випускний бал».

          В кожній групі є Міні-музеї: «Музей Ляльки-неваляйки», «Рукотворний світ бабусиної вишивки», «Музей гудзиків», «музей дерев´яних іграшок», «Обереги рідної домівки».

          23 лютого 2018 року в ДНЗ відбулося урочисте відкриття комп'ютерного класу за участю І.І.Куліченка. На відкриття були запрошені директор СШ № 134, завідувачі інших дитячих садочків та батьки наших вихованців.

          Вихователь-методист Г.Ю.Чирук провела заняття з дітьми 6-го року життя на тему «Моя сім'я – моя родина». Вихователь Т.П.Касьян показала заняття з дітьми 5-го року життя на тему: «Транспорт».

          Діти продемонстрували свої знання з комп'ютерної грамоти і показали, що знання комп'ютерів – це велике майбутнє, великі досягнення в їхньому житті.

          19 квітня 2018 року на базі ДНЗ пройшло методичне об'музичних керівників за темою «Патріотичне виховання засобами інтегрованої музично-освітньої діяльності».

          26 квітня 2018 року в нашому дошкільному закладі «Волошка» пройшов день відкритих дверей. Відкрита і прозора діяльність дошкільного закладу викликає довіру у батьківської громадськості. Тому під час такого заходу з΄являється можливість встановити між педагогами та батьками доброзичливі відносини. Показати, що в дитячому закладі створена комфортна психологічна і грамотна педагогічна атмосфера для успішного розвитку дитини.

          У рамках заходу були розроблені заходи, складений план проведення Дня відкритих дверей, розміщено яскраві оголошення в групових батьківських куточках та на сайті ДНЗ.

          Наш садочок мали змогу відвідати всі бажаючі. Познайомитися з педагогічним колективом, спеціалістами, адміністрацією та отримати поради та консультації.

          Екскурсію по дитячому садочку проводила завідувач Давиденко Л.М. Вона пропонувала батькам більше звертати увагу на батьківські куточки, де розміщено багато інформації про роботу закладу: як був організований день вашої дитини, яке харчування було в цей день. Показала крім групових приміщень музичний та спортивний зали, кабінет практичного психолога, медичний кабінет та харчоблок.

          Всі залишилися задоволеними від зустрічі. Батьки ще раз переконалися у перевагах виховання дітей дошкільного віку у дошкільному закладі.

          Проаналізувавши результати дня відкритих дверей ми визначили, що це одна з найефективніших форм презентації дошкільного навчального закладу громадськості, яка спонукає батьків дітей до активної участі у житті дошкільного закладу.

          Традиційно з нагоди Всеукраїнського дня вишиванки, який відбувся 17 травня 2018 року, колектив дошкільного навчального закладу долучився до свята, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого одягу.

          Основною метою проведення свята було збереження українських цінностей та їх популяризація серед дошкільнят та колективу закладу. Під час яскравого дійства наш музичний зал розцвів розмаїттям національного одягу – вишитої сорочки. Діти з цікавістю слухали розповіді вихователів, а далі з радістю виконували українські народні пісні, розповідали вірші, танцювали. На святі панував піднесений настрій, усі милувалися барвистими візерунками своїх вишиванок.

 

Результати навчально-виховного процесу

          Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах. 

Робота з наступності зі школою та батьками.

          Співпраця ДНЗ №21 та СЗОШ № 134 велась на належному рівні, відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ № 21 та СЗОШ № 134», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. За для реалізації цих завдань педагогами закладу проводились з дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

           Вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до СЗОШ № 134, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

          Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

          Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 

Організація харчування

          Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

          Харчування дітей в ДНЗ у 2017-2018 н.р. здійснювалось на 60% проплаті від батьків та 40% з міського бюджету, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

          Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

          Харчоблок має необхідне приміщення, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

Медичне обслуговування

          Медичне обслуговування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 826 «Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у ДНЗ» та наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

          Наш ДНЗ приділяє велику увагу зміцненню здоров´я та профілактиці захворювань дітей. У закладі створені належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров´я дітей.

          Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку.

          З метою виявлення хронічних осередків інфекцій і своєчасного оздоровлення дітей ведеться робота з організації систематичних оглядів.

          В ДНЗ ведеться журнал оперативного контролю, в якому фіксується санітарний та технічний стан приміщень. Розклад занять в ДНЗ складено згідно з санітарно-гігієнічними правилами. Відповідно до річного плану роботи ДНЗ медична сестра проводить серед працівників ДНЗ та батьків санітарно-просвітницьку роботу. В куточках для батьків розміщується інформація про причини та ознаки захворювань відповідно до сезону та шляхи їх попередження.

 

Результати роботи щодо зміцнення

матеріально-технічної бази ДНЗ

           Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.      

          Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2017-2018 н. р. значно покращилась.