Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №21» Дніпропетровської міської ради

Звіт керівника за 2015-2016 н.р.

Звіт керівника

Комунального закладу освіти

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 21»

Дніпропетровської міської ради перед батьками, колективом та громадськістю за 2015-2016 н.р.

  

          Від 10.06.2016

          Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

          Мета:

          Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

          Завдання звітування:

          1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

          2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

          Комунальний заклад освіти «Дошкільний навчальний заклад № 21» Дніпропетровської міської ради: 49080, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Дементьєва, 4, телефон 8(056)375-12-04 E-mail: [email protected] Діє з 26.12.1986р., проектна потужність на 250 місць.   Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України.

          В 2015-2016 н.р. ДНЗ був укомплектован таким чином:

          Групи раннього віку (3 рік життя) – 3 групи

          Групи молодшого дошкільного віку (4 рік життя) – 3 групи

          Групи середнього дошкільного віку (5 рік життя) – 3 групи

          Групи старшого дошкільного віку (6 рік життя) – 4 групи

          Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про дошкільний навчальний заклад»,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Закону України «Про охорону праці»

- Закону України «Про цивільну оборону»

- Закону України «Про дорожній рух»

- Закону України «Про відпустки»

- Закону України «Про мови»

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки»

- Базового компоненту /нова редакція/, а також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.         

           Освітній процес у ДНЗ здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли здійсненню системного підходу до формування цілісної дитячої особистості за освітніми лініями розвитку.

          Режим роботи ДНЗ: п’ятиденний з 7.00 до 17.30.

          Мова навчання – українська.

          Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад забезпечений. Дошкільний заклад має необхідні умови для вирішення загально-освітніх, фізкультурно-оздоровчих заходів,: групи оснащені іграшками згідно типового переліку, постійно оновлюється розвивальне-ігрове середовище.

 

Аналіз педагогічного складу

          ДНЗ повністю укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 25 педпрацівників: 1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 2 музичних керівника, 1 курівник гуртка, 19 вихователів.

      

         З боку керівника в дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Так протягом навчального року вихователі Сікорська Л.М., Сирота І.В., Гриник М.Г., Кувшинова В.С. та завідувач Давиденко Л.М. пройшли курси підвищення кваліфікації.

          Атестація педагогічних працівників закладів освіти проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року. У 2016 році було атестовано 2 педагогічних працівника: вихователі – Сікорська Л.М.(підтвердження раніше встановленого 8 тарифного розряду), Сидоренко С.В. (встановлення 9 тарифного розряду).

          Протягом 2015-2016 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські методичні об’єднання, школу передового педагогічного досвіду, майстер-класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. Завідувач ДНЗ завжди підтримує та стимулює творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів. В методичному кабінеті систематизовано матеріал для допомоги педагогам з основних ліній Базового компоненту розвитку дошкільної освіти України.

 

Управлінська діяльність

          Управлінська діяльність у дошкільному закладі здійснюється відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад та інших нормативно-інструктивних документів.

          Безпекою життєдіяльності охоплено роботу всіх вікових груп, що зазначено у відповідному розділі річного плану дошкільного закладу.

          З метою визначення рівня та вдосконалення навчально-виховного процесу адміністрацією ДНЗ були охоплені контролем усі суттєві питання. Своєчасно здійснювався попереджувальний контроль за змістом та якістю перспективного і календарного планування навчально-виховного процесу, готовністю вихователів і інших спеціалістів до робочого дня та за якістю підготовки до запланованих річним планом заходів.

          Організація навчально-виховного процесу була спрямована на забезпечення реалізації зусиль педагогічного колективу та батьків для набуття дошкільниками соціального досвіду.

          У 2015-2016 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, рівень педагогічної майстерності педагогів, що атестуються. Під час педрад, семінарів використовувались інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлюються, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

          Очолюваний мною колектив працював в інноваційному режимі, використовуючи нові педагогічні ідеї, запроваджуючи в освітню діяльність сучасні педагогічні технології і методики. Педагоги успішно запроваджували принципово нові стратегії розвитку системи дошкільної освіти України.

          Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

          Щоденна ранкова гімнастика, фізкультхвилинки, загартовуючи процедури, піші переходи, дозвілля, спортивні свята щомісяця, ритмічна гімнастика – це все застосовувалося у нашому закладі і було запорукою здоров´я наших вихованців. Ці питання завжди на особливому контролі. У цьому аспекті працювали старша медична сестра, лікар, вихователь – методист.

          Адміністрація закладу багато уваги приділяє стану соціально-психологічного мікроклімату в колективі, всіляко сприяє його покращенню.

 

Методична робота

          З метою інтеграції освіти і науки, сприяння розвитку наукової та інноваційної діяльності у ДНЗ у поточному році були створені належні умови для здійснення системного підходу до навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу.

          Методична робота з педагогічним колективом була спрямована на реалізацію підвищення професійного рівня педагогів, координації зусиль педагогічних працівників ДНЗ на вирішення конкретних педагогічних проблем, створення оптимальних умов для підвищення результативності навчально – виховного процесу.

          Протягом навчального року здійснювалося поповнення інформаційно-методичної бази ДНЗ навчально – виховними програмами, навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання  в ДНЗ у 2015 – 2016 н.р.  Поповнювався та ефективно використовувався методичний фонд літератури, аудіо –та відеоматеріалів.

          Забезпечувалась гарантована рівність для кожного педагога щодо повної реалізації його духовного, інтелектуального потенціалу. Методична діяльність закладу будувалась на принципах доступності, гуманізму, науковості, гнучкості, безперервності їх фахового вдосконалення.

Робота методичної служби у 2015-2016 н.р. була спрямована на:

-         Вивчення та аналіз якості освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально – виховного процесу педагогічними кадрами з відповідною освітою. Вивчалась робота педагогічних працівників, які атестувалися, а саме: вихователів Сидоренко С.В.,   Сікорська Л.М.      

-         Навчально-методичне консультування педагогічних працівників, батьків здійснювалося за річним планом.

          Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, шляхом проведення семінарів, консультацій, попереджувального контролю.

          У ДНЗ  проводилися педагогічні заходи:  педагогічні виставки, творчі звіти, конкурси, педагогічні читання, диспути.

        Систематично вивчалися умови забезпечення психофізичного здоров’я та рівня розвитку вихованців ДНЗ, які здійснювалися через оперативний контроль за використанням режиму дня, змін видів  діяльності, оглядом медичної сестри, виконанням порад психологічної служби.

          Згідно плану роботи ДНЗ на 2015-2016 н.р. використовувалися колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.

          Переваги надавалися формам і методам, які дають можливість виявляти і формувати лідерські якості педагога, вміння працювати в команді, проявляючи ініціативу і наполегливість у вирішенні тих чи інших питань.

          У ДНЗ№ 21 створено свій сайт. Щотижня проводилося оновлення його змісту, поповнювалися  матеріали консультацій практичного психолога, медичної сестри, повідомлялося щоденне меню, висвітлювалася методична робота та масові заходи з описом та світлинами. За допомогою мережі Інтернет педагогічні працівники мали змогу краще підготуватися до занять та підвищувати рівень педагогічної майстерності, технічних умінь.

          Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

          В кожній групі є Міні-музеї: «Музей Ляльки-неваляйки», «Рукотворний світ бабусиної вишивки», «Музей гудзикув», «музей дерев´яних іграшок», «Обереги рідної домівки».

         

Результати навчально-виховного процесу

          Основним акцентом у навчально-виховній роботі закладу є максимальна гуманізація педагогічного процесу: вихователі мали змогу самостійно обирати тему самоосвіти, інноваційну технологію, дітям були створені всі умови для розвитку здібностей через оновлення та створення ігрових осередків в усіх групах.

 

Робота з наступності зі школою та батьками.

          Співпраця ДНЗ №21 та СЗОШ № 134 велась на належному рівні, відповідно до плану «Наступність у роботі ДНЗ № 21 та СЗОШ № 134», виконання якого  дотримувалися як вихователі так і вчителі. Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти полягає у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних, психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання в ній.

          Практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

          Вихователі ДНЗ спільно з педагогами школи для старших дошкільників організовували екскурсію до СЗОШ № 134, на яких діти мали змогу познайомитись з вчителями, відвідати шкільну бібліотеку та ознайомитись з приміщенням школи.

          Учителі початкових класів брали участь у проведенні батьківських зборах у старших дошкільних групах.

          Педагогічним колективом закладу була проведена певна робота щодо охоплення дітей 5-го року життя дошкільною освітою.

 

Організація харчування

          Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

          Харчування дітей в ДНЗ у 2015-2016 н.р. здійснювалось на 60% проплаті від батьків та 40% з міського бюджету, за перспективним тижневим меню. Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.

          Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

          Харчоблок має необхідне приміщення, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

 

Медичне обслуговування

          Медичне обслуговування дітей у ДНЗ здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 року № 826 «Про затвердження порядку медичного обслуговування дітей у ДНЗ» та наказу МОЗ та МОН України від 30.08.2005 № 432/496 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ».

          Наш ДНЗ приділяє велику увагу зміцненню здоров´я та профілактиці захворювань дітей. У закладі створені належні умови для формування, збереження та зміцнення здоров´я дітей.

          Планомірно проводяться антропометричні виміри і оцінка фізичного розвитку.

          З метою виявлення хронічних осередків інфекцій і своєчасного оздоровлення дітей ведеться робота з організації систематичних оглядів.

          В ДНЗ ведеться журнал оперативного контролю, в якому фіксується санітарний та технічний стан приміщень. Розклад занять в ДНЗ складено згідно з санітарно-гігієнічними правилами. Відповідно до річного плану роботи ДНЗ медична сестра проводить серед працівників ДНЗ та батьків санітарно-просвітницьку роботу. В куточках для батьків розміщується інформація про причини та ознаки захворювань відповідно до сезоеу та шляхи їх попередження.

 

Результати роботи щодо зміцнення

матеріально-технічної бази ДНЗ

           Рада закладу вела активну діяльність по залученню батьків до благоустрою території дошкільного закладу та проведенню ремонтних робіт. Засідання Ради закладу проводились регулярно.      

          Завдяки активній діяльності батьків, матеріально-технічна база дитячого садка у 2015-2016 н. р. значно покращилась. Підчас підготовки до нового навчального року було придбано:

1.     Ковдра напівшерстяна дитяча – 4750,00 грн.

2.     Халат білий (спец.одяг) – 648,00 грн.

3.     Інтернет – 600,00 грн.

4.     Господарчі товари (серветки для прибирання, віники, відра, лампи, совки, пакети для сміття та ін.) – 986,70 грн.

5.     Миючі та дезінфікуючі засоби – 6000,00 грн.

6.     Перезарядка вогнегасників – 820,00 грн.

7.     Вогнегасники ВП-5 (з рукавом) 4 шт. – 1280,00 грн

8.     Вогнегасник ВП-3, 2 шт. – 500,00 грн.

9.     Перезарядка вогнегасників – 820,00

10.                       Знак «Вогнегасник», 8 шт. – 96,00 грн.

11.                        Тен -1950 Вт для пральної машини «Ariston» - 370,00 грн.

12.                        Тен нагріву води для пральної машини «LG» , 1 шт. – 310,00 грн.

13.                        Ремонт витяжки на харчоблоці та пральних машин на пральні – 3100,00 грн.

14.                       Електроводонагрівач – 2654,00

15.                       Електрокоса СК – 1238Е – 1600,00 грн.

16.                       Лінолеум – 2650,00 грн.

17.                       Шафа для пед. процесу – 1950,00 грн.

18.                       Покраска полів в музичному залі – 826,50 грн.

19.                       Канцтовари – 736,77 грн.

20.                       Гранбукса – 460,00 грн.

21.                       Заміна кранів на харчоблоці – 180,00 грн.

22.                       Промивка труб та підготовка до опалювального сезону на 2016-2017 рік, заміна кранів, крани – 3700,00 грн.

23.                       Матеріали для підготовки території до суботників – 1408,10 грн.

 

         

Голова батьківського комітету

 КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 21» ДМР                                           А.С.Успенська